Zorg-onderzoek

Over medisch onderzoek en zorg-onderzoek

Er loopt veel onderzoek naar dementie, zowel wereldwijd als in Vlaanderen. Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen klinisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek. Als het gaat om onderzoek naar de situatie van een specifieke persoon met als vraag of die enige vorm van dementie heeft, dan is dat klinisch onderzoek. Contacteer hiervoor je huisarts, die een eerste diagnose kan stellen en kan doorverwijzen naar een neuroloog, geriater of neuropsychiater.

Bij wetenschappelijk onderzoek kan onderscheid gemaakt worden tussen medisch onderzoek en zorg-onderzoek. Het medische onderzoek is gericht op het vinden van medicijnen die dementie voorkomen of zelfs zouden kunnen genezen. Dat onderzoek loopt onder meer aan enkele Vlaamse universiteiten, en is gericht op toekomstige generaties. Onder meer Stichting Alzheimer Onderzoek zet hier op in. Of er snel een medicijn komt tegen één of meerdere vormen van dementie, is hoogst onduidelijk. Wel blijkt uit epidemiologisch onderzoek dat een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd (niet roken, matig alcoholgebruik, voldoende bewegen, …) niet alleen goed is voor het hart, maar ook om het risico op latere dementie gevoelig te verlagen.

Verder is er het zorg-onderzoek. Focus daarbij is de zorg voor de huidige generatie personen met dementie. In dit onderzoek wordt getracht te achterhalen wat de beste manier is om met mensen met dementie om te gaan zodat kwaliteit van leven zo groot mogelijk blijft. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen hebben begin 2015 een kennisagenda gepubliceerd over zorg-onderzoek. Daarin werden alle thema’s benoemd die vanuit ons perspectief belangrijk zijn om onderzocht te worden. In 2022 werd een grondige update van de kennisagenda gerealiseerd. Je kan de integrale publicatie hier nalezen.

Basisinformatie over dementie is beschikbaar in het boek ‘Dementie, de essentie’. Wie daarna nog met vragen zit kan kijken in ons documentatiecentrum. Veel van de artikelen kunnen gratis opgevraagd worden via doc@dementie.be.

Verdere vragen in verband met onderzoek rondom dementie kunnen gemaild worden aan de wetenschappelijk medewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Jan Steyaert.