In de kijker!

 Vormingen in de kijker!  

Meander voegde in 2021 enkele nieuwe onderwerpen toe aan zijn vast vormingsaanbod. Zoekt je organisatie een interne vorming? Bekijk dan zeker eens deze nieuwe onderwerpen, maar ook de rest van ons vast vormingsaanbod.

Nachtelijke onrust bij dementie

Personen met dementie, maar ook mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaren dat slaap geen vanzelfsprekend gegeven is bij de problematiek van dementie. Het kan voor ieder van hen een behoorlijke impact hebben op hun dagelijks leven, zorg en/of werk. Het brengt dus heel wat uitdagingen met zich mee. Tijdens deze vorming wordt er in kaart gebracht wat nachtelijke onrust bij dementie kan zijn, de gevolgen hiervan, maar even goed ook de oorzaken die aan de basis liggen. Vervolgens worden er ook verschillende factoren onder de loep genomen die  kunnen helpen om nachtelijke rust bij dementie meer te optimaliseren. Aan de hand van praktijk voorbeelden in zowel de residentiële zorg als thuiszorg trachten we verschillende tips aan te rijken en mensen aan het denken te zetten over verschillende mogelijkheden.

Doelgroep: mantelzorgers, maar ook professionele hulpverleners

Duur: 1,5 uur (mantelzorgers) tot 3u (professionele hulpverleners)

Wil je deze vorming/lezing aanvragen voor jouw organisatie of evenement? mail naar meander@dementie.be


Van fixatiedenken naar geborgenheidsdenken in dementiezorg

één van de 6 fundamenten van het referentiekader kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie is “Autonomie in geborgenheid”. Dit fundament kan je op veel aspecten in het leven van een persoon met dementie toepassen. In deze workshop nemen we de deelnemers mee in het aspect van veilheid en fixatie en willen we fixatie denken ombuigen naar  geborgenheidsdenken. Door  stil te staan bij geborgenheid gaan we meer persoonlijke invulling geven aan welke veiligheidsmaatregels we treffen. We gaan daardoor meer aandacht geven aan veiligheidsgevoel van de persoon met dementie, waardoor we  aan de slag gaan met autonomie van de persoon. We kijken tijdens de workshop even met een kritische blik naar fixatie, maar ook evengoed naar het volledige vrijheidsdenken. Vervolgens trachten we bewustwording te creëren waar zowel veiligheid als persoonlijke autonomie en geborgenheid een plaats heeft. In deze workshop wordt er ook stilgestaan bij hoe zo een geborgeheidsoverwegingen nu al worden toegepast door de praktijk. 

Doelgroep: Professionele hulpverleners

Duur: 3 uur

Wil je deze vorming aanvragen voor jouw organisatie of evenement? mail naar meander@dementie.be