Dementievriendelijk Dendermonde

Dementievriendelijk Dendermonde

dvg dendermonde logo

Na een oproep in het najaar van 2009 werden 16 gemeenten die een project indienden geselecteerd. Eén van deze gemeenten is Dendermonde. We stellen u graag dit project, dat gerealiseerd wordt met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, even voor.

De Lokale Dienstencentra in Dendermonde stellen vast dat sommige cliënten bijna geruisloos uit hun werking verdwijnen. In heel wat gevallen blijkt het om mensen te gaan met een beginnende dementie. Als de dienstverlening in de LDC’s zich niet afstemt op de specifieke problemen bij een beginnende dementie, dan nemen deze mensen niet langer deel aan het activiteitenaanbod. Ze raken meer en meer geïsoleerd.

De LDC’s willen hier proactief mee omgaan, enerzijds door binnen hun reguliere aanbod extra ondersteuning te geven aan mensen die dit nodig hebben en anderzijds door een specifiek activiteitenaanbod uit te werken op maat en tempo van mensen met een beginnende dementie. Bij zo een groot engagement ten aanzien van personen met dementie kon een samenwerking tussen de LDC’s en het Expertisecentrum Dementie Meander uiteraard niet uitblijven. Sinds de start van het project werden al enkele gerichte sensibiliserende en andere acties ondernomen.

Buddy’s gezocht

Met een affichecampagne en de nodige persaandacht werd in 2010 een oproep gelanceerd voor buddy’s: mensen die zich willen engageren om een persoon met dementie te begeleiden bij zijn deelname aan een activiteit. Jozef die het spel danig in de war stuurt en dus niet meer welkom is op de wekelijkse kaartnamiddag heeft nu een maatje aan zijn zijde, iemand om ‘onder één hoedje mee te spelen’. Op die manier blijft het spel zowel voor Jozef als voor zijn kompanen toch prettig. Bertha die graag meewandelt, maar al na 1 km iedereen angstig lastig valt omdat ze bang is de weg kwijt te zijn, heeft nu haar vaste wandelpartner. Iemand die haar niet uit het oog verliest en haar telkens opnieuw geruststelt als ze vraagt hoever van huis we zijn.

Deze buddywerking is op dit moment niet meer actief.

Wil je meer informatie over hoe de buddywerking  in het verleden liep? Lees er dan de folder van toen even op na.

Dementievriendelijke handelaars

Ook de handelaars in Dendermonde werden bij het project betrokken. Eerst met een mail actie waarbij alle handelaars in en om Dendermonde een situatie voorgelegd kregen via mail. Hierin stond een situatie beschreven van een persoon met dementie die bij hen de winkel binnenkomt. De handelaars konden hier op reageren en kregen nadien vanuit het ECD Meander tips mee om op een aangepaste manier om te gaan met personen met dementie. In totaal reageerden 70 handelaars op deze actie. Zij kregen een award als ‘Dementievriendelijke handelaar’. Later werd hen ook gevraagd of zij kunstwerken die gemaakt waren door bezoekers van de LDC’s wilden tentoonstellen in hun etalage.  De bezoekers van het LDC wierpen hun eigen blik op dementie en vertaalden dit in prachtige schilderijen en teksten. De kunstroute was geboren. Bij verschillende handelaars in Dendermonde waren kunstwerken te zien. Wie een foldertje mee nam in één van de zaken kon alle kunstwerken gaan bekijken.

De folder van deze kunstroute kan je hier bekijken.

Dementievriendelijke wandelingen

In april 2017 lanceerde de werkgroep dementievriendelijk Dendermonde 2 dementievriendelijke wandelingen in stad Dendermonde. Waarom? Omdat bewegen voor iedereen goed is. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bewegen de symptomen van dementie kan vertragen én omdat activiteiten op maat van personen met dementie schaars zijn.

Maak kennis met deze twee buitengewone wandelingen in Dendermonde. U leest er alles over in de brochure die beschikbaar is op onderstaande link.

Brochure dementievriendelijke wandelingen Dendermonde

De brochure is ook GRATIS beschikbaar op de toeristische dienst van de stad, de bibliotheek en de lokale dienstencentra in Dendermonde.

  • LDC Zonnebloem
  • LDC Zilverpand
  • LDC ’t Plein
  • ontmoetingscentrum zorgpunt De Brug

Voor wie? Iedereen die zin heeft om samen herinneringen op te halen. Deze wandelingen zijn zeer geschikt voor personen met dementie en hun mantelzorger.

Waar? Beide wandelingen vertrekken aan de bib, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde

Gratis placemats

De werkgroep dementie van de stad Dendermonde ontwierp placemats. Deze zijn gratis af te halen bij de lokale dienstencentra Zilverpand, De Zonnebloem en ‘t Plein.  Door de placemats te gebruiken helpen wij u om uw jaarlijkse spaghettifestijn of pannenkoekenbak op te fleuren en u helpt ons om dementie meer bekend te maken bij het grote publiek! Benieuwd hoe de placemats er uit zien? Neem dan hier alvast een kijkje.