Ik ben een persoon met dementie

188x274_274x400_ilah6

Heb je soms het gevoel dat niets nog vanzelf gaat en dat je geheugen je in de steek laat? Misschien is het woord ‘dementie’ al eens door je gedachten gegaan? Maak je je hier wel eens zorgen over?

Als expertisecentrum dementie zijn wij een onafhankelijke organisatie gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Dit wil zeggen dat we op een neutrale manier naar jouw verhaal kunnen luisteren. We bieden je de gepaste ondersteuning via advies en doorverwijzing op maat. Je kan bij ons terecht voor een gesprek over de problemen die je ondervindt, maar ook als je niet zeker bent dat het om dementie gaat, luisteren wij graag. Samen zoeken we voor jou de meest comfortabele weg binnen het zorglandschap en helpen je de eerste stappen hierin te zetten. Een zo groot mogelijke zelfstandigheid en de regie op je eigen leven bewaren nemen we daarbij als belangrijkste doelstelling.


Ontmoetingsgroep voor personen met beginnende dementie – Op zoek naar nieuwe leden

De ontmoetingsgroep voor personen met dementie is opzoek naar nieuwe leden.

Ben je geïnteresseerd? neem dan gerust contact op via charlotte.vermeir@dementie.be of bel naar 052 26 28 23

Wat is de ontmoetingsgroep?

De ontmoetingsgroep voor personen met dementie is een gratis praatgroep voor lotgenoten met dementie. Het wil een plek zijn waar jij als persoon met dementie vrijuit kan praten over de moeilijkheden en de mogelijkheden die een dementieproces met zich meebrengen.  Het geeft je de kans om met gelijken te praten over wat de ziekte voor jou betekent en ook ervaringen uit te wisselen.

De groep gaat éénmaandelijks door op een dinsdagvoormiddag van 9u30 tot 11u 30. In het eerste deel maken we tijd om rustig aan te komen en aan de hand van oefeningen even te ontspannen. We drinken samen iets om wat informeel te keuvelen en starten vervolgens voor een uur met ons groepsgesprek. Een vaste structuur waar we zo min mogelijk van proberen af te wijken.

Wie is er aanwezig in de groep?

De groep bestaat maximum uit 8 personen (beschikken over een diagnose van een vorm van dementie). Samen met de begeleider van het expertisecentrum dementie, Charlotte Vermeir wordt er ruimte in de groep gemaakt voor de onderwerpen waarover de leden willen spreken.  Jij bepaalt zelf waarover er gesproken wordt, luisteren kan natuurlijk ook.

Waar gaat de ontmoetingsgroep door?

Lokaal Dienstencentrum ‘t Plein
Kloosterstraat 30
9200 Dendermonde

Er is ruime parkeergelegenheid op het marktplein voor het Lokaaldienstencentrum (LDC)

Wil je deelnemen of heb je graag wat meer informatie?

Je kan er zelf voor kiezen om deel te nemen aan deze ontmoetingsgroep, maar ook familie, de huisarts, een andere hulpverlener of betrokkene kan je hiervoor aanmelden.

Tijdens een kennismakingsgesprek met begeleider wordt gepeild naar jouw verwachtingen en samen bekijken we of je wil deelnemen of niet.

Neem dus gerust contact op via charlotte.vermeir@dementie.be of 052 26 28 23.