Dementiecoaches in het Waasland

Dementiecoaches in het Waasland maken je wegwijs in het zorglandschap

In 2018 kwam het Overlegplatform Dementie naar buiten met het zorgpad voor dementie in het Waasland. De bedoeling van dit zorgpad was alle bestaande initiatieven rond dementie in de regio te bundelen en zo een overzicht te kunnen geven aan professionelen en mantelzorgers. Alle informatie over dit zorgpad vind je hier.

Op de lancering van dit zorgpad werd vanuit een aantal mantelzorgers de specifieke vraag gesteld naar een gids, een begeleider die hen wegwijs kon maken binnen de veelheid aan initiatieven. Deze vraag werd opgepikt en een aantal organisaties staken de koppen bij elkaar. De Alzheimerliga Vlaanderen, het project geïntegreerde zorg Waasland en het expertisecentrum dementie Meander staken de koppen bij elkaar. Dit mondde uit in een werkgroep waarin allerlei Wase zorgorganisaties alsook mantelzorgers van personen met dementie betrokken waren. Samen werd er nagedacht over wat de taak van een dementiecoach moest inhouden.

Na een heel traject te hebben afgelegd stelden een aantal organisaties een dementiecoach ter beschikking.

Wat doet een dementiecoach? 

Een dementiecoach is een professionele hulpverlener die personen met dementie en hun mantelzorger op weg helpt binnen het zorglandschap. Het doel van de dementiecoach is mensen met een hulpvraag op een juiste manier door te verwijzen naar bestaande diensten en organisaties. Daarbij zal de coach steeds proberen om op maar van de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger een doorverwijzing aan te reiken.

Wie kan beroep doen op een dementiecoach? 

De dementiecoach is er voor de persoon met dementie én zijn/haar mantelzorger. Iedereen die vanaf januari 2018 een diagnose dementie heeft gekregen en woonachtig is in het Waasland, kan beroep doen op een dementiecoach. Met het Waasland worden volgende gemeentes bedoeld: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zwijndrecht.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij een nieuwe diagnose dementie zal de behandelende geriater, neuroloog of psychiater het voorstel doen om een dementiecoach mee op pad te nemen. Indien akkoord, zal de dementiecoach zelf  met de persoon met dementie of de mantelzorger contact opnemen voor een eerste gesprek en meer uitleg over wat het dementieproces kan inhouden. In totaal worden er per patiënt 10 uur toegekend onder begeleiding van een dementiecoach. De persoon met dementie en de mantelzorger kunnen deze 10 uur gespreid over het gehele ziekteproces de steun van een dementiecoach inroepen wanneer zij hier het meeste nood aan hebben.

Personen met dementie of mantelzorgers die niet meteen zijn ingegaan op het voorstel van de arts maar op een later moment toch de begeleiding van een dementiecoach zouden willen, kunnen ook zelf contact opnemen met het centraal nummer om op die manier een aanvraag te doen.

Contact opnemen om een dementiecoach aan te vragen? Dat kan via onderstaande gegevens

Mail: info@geintegreerdezorgwaasland.be

Telefoon: 0483 41 39 69

Alles nog eens nalezen kan via de website van Geïntegreerde zorg Waasland of flyer.