Buttonactie Eerstelijnszone Dender

“Samen naar een dementievriendelijke samenleving” Button-actie Overleg Platform Dementie van Eerstelijnszone Dender  

“Vergeet me niet” luidt het op de verscheidene buttons gedragen door de vele leden van het Overlegplatform DementieIn deze periode van werelddag dementie (21 september) willen zij samen naar buitenkomen met deze boodschap. Want dementie is nog altijd een thema dat meer aandacht verdient. Het maakt mensen namelijk heel kwetsbaar, waardoor zij steeds minder deelnemen aan de samenleving en op de zijlijn komen te staan.

“Dementievriendelijke samenleving en vergeet me niet” 

Het “Overlegplatform dementie Dendermonde” is een groep van organisaties in de professionele hulpverlening (Woonzorgcentrum, ziekenhuis, mutualiteit, lokaal dienstencentrum, thuisverpleging, gezinszorg,…) die jaarlijks samen komen en afstemmen over hun dementiezorg binnen de eerstelijnszone Dender (Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout). Als 1 groep willen ze dit jaar met deze button-actie dementievriendelijkheid verder verspreiden. 

Zorg is erg belangrijk, mensen met dementie zullen namelijk door hun proces meer afhankelijk worden van anderen. Toch is er meer nodig dan alleen zorg. Dat merkten we reeds in de recente maanden van de coronacrisis. Mensen hebben ook erkenning nodigzodat ze zich opnieuw thuis kunnen voelen in de maatschappij. Hoe wij met hen omgaan en naar hen kijken maakt een wereld van verschil. Dat is dementievriendelijkheid!

Daarom engageren meer dan 1100 zorgprofessionals uit Eerstelijns zone Dender zich, om in de week van dementie (beginnend op 21 september) de button op te spelden en deze boodschap uit te dragen. Met het symbool van het vergeet-me-niet bloempje en een oproep tot een dementievriendelijke samenleving willen zij mensen met dementie een hart onder de riem steken en meer aandacht vragen voor hen.

Een webpagina vol dender-verhalen over dementie 

1 boodschap “Dementievriendelijke samenleving en vergeet me niet” is waar zij vanuit al hun verschillende verhalen en ervaringen samen voor staan. Ze vertellen dan ook allemaal hun persoonlijk verhaal over dementie. Wil je kennismaken met hen? Dan kan je hun verhalen hieronder nalezen. Doorheen al hun verhalen zal je de button als rode draad zien terugkeren. Een gedragen boodschap die weerklinkt over het gehele gebied van Eerstelijnszone Dender.

SCHAKELS VERBINDEN, een week om NOOIT te vergeten—WZC Sint-Antonius

Ons leven is een aaneenschakeling van schakels die een stevige ketting vormen. Deze ketting vormt de regie van ons leven: een schakel met ons gezin, vrienden,  ons verleden,… Personen met dementie verliezen schakels, sommige worden broos en breekbaar. Zeker in deze woelige tijden van corona. Onze betrachting is een zo lang mogelijke ketting te vormen, zodat alle diensten, bewoners, medewerkers, familie opnieuw met elkaar verbonden worden. We maken dit visueel maken door een papieren ketting te maken waarop verschillende boodschappen worden geschreven. Deze ketting wordt in het woonzorgcentrum ophangen. Daarnaast willen we via gerichte activiteiten onze bewoners een week bezorgen om NOOIT meer te vergeten. Meer info over de organisatie.

Bij het ziekenfonds Bond Moyson telt iedereen mee.. Altijd!

Ook als je ziek of oud bent. Of dementie hebt. Of zorgt voor iemand met dementie.  De zorg voor een persoon met dementie kan een zware opdracht betekenen voor familie en mantelzorger(s). Niet alleen zijn er vragen over dementie zelf en hoe je elkaar kan blijven begrijpen, er is ook de zoektocht naar praktische, morele en financiële ondersteuning. Bond Moyson maakt je graag wegwijs, van bij de start. Aarzel niet om vrijblijvend langs te komen met je vragen. Samen bekijken we de mogelijkheden voor jouw zorgsituatie. Maak een afspraak bij Dienst Maatschappelijk Werk op www.bondmoyson.be/dienst-maatschappelijk-werk. Schrijf je in voor het gratis webinar: ‘Wegwijs in de zorg voor personen met dementie’ op donderdag 24 september om 16.30u via www.bondmoyson.be/webinar-dementie.

 

CDO Ter Schorre, kleinschalig centrum voor dagopvang voor mensen met jongdementie

Dit centrum in Moerzeke/Kastel wordt georganiseerd vanuit Familiezorg O-Vl.  En ontvangt dagelijks 6 tot 8 jonge mensen met dementie. Naast een intens lotgenotencontact waarbij interactie in kleine groep sterk aanwezig is, zetten de begeleiders enorm in op activering en stimuleren in de vorm van dagelijkse activiteiten, beweging , actieve stappen in de maatschappij,… Daarnaast worden de mantelzorgers en andere familieleden sterk betrokken in de gehele werking en intens begeleid vanuit onze dienst zorgbegeleiding. Hier wordt er tijd gemaakt voor begeleiding aan huis, advies, informatie, een luisterend oor,…We organiseren in tijden zonder covid-19 regelmatig gelegenheden waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten , bv. familie BBQ, nieuwjaarsreceptie,… Meer info over de organisatie.

Van 21 tot 25 september 2020 zet WZC De Heymeulen zijn bewoners met dementie op de kaart

De week van 21 september ziet er dit jaar iets anders uit dan gewoonlijk, maar niets houdt ons tegen om onze bewoners met dementie die week extra op de kaart te zetten. Voor de families zal er dit jaar een digitale nieuwsbrief zijn met een heleboel tips en weetjes rond dementie. We hebben ook iedereen op de hoogte gebracht van de kaartjesactie van de Alzheimerliga en mochten al wat leuke kaartjes ontvangen om op te hangen in onze woonkamer. Al onze personeelsleden dragen de gehele maand hun vergeet-me-nietjesbadge. Dinsdag wordt er op onze afdeling voor mensen met dementie een uitgebreid ontbijtbuffet voorzien, op woensdag zal er voor alle bewoners de film ‘Kapsalon Romy’ vertoond worden. Donderdag is er in de namiddag een nostalgisch optreden met accordeon voorzien en vrijdag voorzien we ons jaarlijks dessertbuffet.  Meer info over de organisatie. 

 

Corona en de invloed op onze medemens met dementie en zijn familie  – WZC Kruyenberg

Madeleine is een 88-jarige dame met dementie die reeds een kleine 2 jaar in een WZC verblijft. Ze is een weduwe en heeft 2 dochters die haar dagelijks komen bezoeken. Alles verloopt vrij vlot tot de dag dat de quarantainemaatregelen worden ingevoerd omwille van corona. Plots vallen de dagelijkse bezoekjes weg. Zowel Madeleine als haar dochters hebben het hier enorm moeilijk mee. De dochters schrijven kaartjes waarin ze verduidelijken waarom ze niet meer mogen langskomen. Dit wordt op een zo eenvoudig mogelijke manier verteld naar haar. Ze begrijpt het spijtig genoeg niet meer. Doch, Madeleine zit echter met 1 constante gedachte in haar hoofd: “waarom zien mijn dochters mij niet meer graag?”, “waarom krijg ik geen bezoek meer?”, “wat heb ik in mijn leven verkeerd gedaan dat ik dit verdien?”,… Meer info over de organisatie.

‘Zorg met aandacht’ voor personen met dementie bij Familiehulp

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie, persoonlijk of als mantelzorger. Onze verzorgenden, huishoudhulpen en oppassers hebben de nodige expertise en ervaring om zorg op maat te verlenen. Vanuit onze grondhouding van ‘Zorg met aandacht’ kiezen we ervoor om de zorg bij personen met dementie maximaal belevingsgericht te verlenen. We passen onze zorg, aandacht en begeleiding voortdurend aan de persoon met dementie aan. Er wordt zo nauw mogelijk aangesloten op het verleden, de waarden, de gevoelens, de wensen,  de individuele noden en mogelijkheden van de personen met dementie zodat zij zich gesteund en geborgen voelen. Wij vinden het belangrijk dat personen met dementie hun gevoel van eigenwaarde blijven behouden. Om dit te kunnen bereiken is de vertrouwensrelatie en een open dialoog met de personen met dementie en hun mantelzorgers noodzakelijk. Meer info over de organisatie

Het team achter de persoon met dementie – WZC Mariatroon

Deze week zetten wij onze afdeling voor personen met dementie extra in de kijker. De vergeet-me-niet-badges worden door alle medewerkers van de verschillende disciplines gedragen. De interieurverzorgers, logistieke medewerkers, kinésitherapeuten, woon-leefbegeleiders, en het zorgteam zetten zich dagdagelijks in voor het welbevinden van onze bewoners. Kleine en grote geluksmomenten zijn van onschatbare waarde. Eens extra verwend worden tijdens het wekelijkse bad, buiten in de schommelstoel genieten van zonnige dagen, samen oude liedjes zingen die mooie herinneringen naar boven brengen,… gewoon omdat het kan. We proberen er als een familie voor onze bewoners te zijn. Hun nieuwe thuis zo aangenaam mogelijk maken is ons grootste doel. Meer info over de organisatie.

Samen met de bewoner met dementie – WZC’s Lokaal Bestuur Dendermonde

In onze werking voor en met bewoners met dementie streven wij naar een persoonsgerichte zorg waarbij we zoveel mogelijk rekening willen houden met vroegere leefgewoonten; voorkeuren; levenswaarden; interesses…Samen met de bewoner met dementie en haar/ zijn familie gaan we op zoek naar haar/ zijn levensverhaal. Het geeft ons belangrijke informatie om het dagelijkse leven in ons woonzorgcentrum zo goed mogelijk te laten aanleunen bij haar/zijn persoonlijkheid; beleving en mogelijkheden…Vanuit deze visie proberen wij onze zorg te plannen in functie van een zorgzame nabijheid…Via onder andere een Zorg-Op-Maatboekje; Plezierbelevingskaders en verschillende overlegmomenten kunnen zorgverleners ervaringen delen en elkaar informeren over hoe de bewoner met dementie het meeste comfort ervaart; soms plezier beleeft… Meer informatie over de organisatie. 

Palliatieve Zorg en Dementie verbinden – Netwerk palliatieve zorgen Aalst-Dendermonde – Ninove

Wij ervaren de samenwerking met het Expertisecentrum dementie Meander als belangrijk. Onze organisaties ijveren voor het verbinden van palliatieve zorg en dementie en vormingsmomenten te organiseren. De werkgroep referenten palliatieve zorg en dementie uit de verschillende WZC’s komen jaarlijks samen. Ook ontmoeten wij, de persoon met dementie in zijn thuissituatie met zijn mantelzorger(s). Het inschatten van comfort- en pijnproblematiek vraagt een specifieke expertise. Na een lange periode van zorg dragen, breekt het moment van afscheid nemen aan. Vanuit deze insteek en onze overtuiging dat palliatieve zorg een meerwaarde kan zijn voor personen met dementie, dragen we de button “Dementievriendelijke samenleving – Vergeet mij niet”.  Meer info over de organisatie

Het gewo(o)ne bijzonder maken – Centrum Woonzorg Zele De Bron

Dat is ons uitgangspunt om samen te leven met mensen met dementie in ons woon zorgcentrum. Door de toename van het aantal bewoners die aan deze ziekte lijden hebben wij onze werking aangepast. Voortaan kan in de Meander elke bewoner op elke afdeling terecht en worden ouderen met dementie niet langer enkel op een beschermde afdeling opgevangen. Vanuit een  belevingsgerichte en warme zorg trachten we voor iedereen een aangename leefomgeving te creëren. We ondersteunen en bevestigen de leefwereld van onze bewoners en zetten hun levensverhaal centraal in onze dienstverlening. Via structuur in dagindeling en woonomgeving trachten we hen de nodige veiligheid,  vertrouwen, geborgenheid en rust te bieden. Medebewoners, families, vrienden, personeel, worden in dit proces begeleid. Elk van ons zorgt voor ieder van ons. Samen maken we een dementievriendelijke samenleving. Meer info over de organisatie 

Ook personen met dementie liggen ons nauw aan  het hart – Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Wit-Gele Kruis staat voor maatschappelijk verantwoorde totaalzorg. Ook personen met dementie liggen ons nauw aan het hart. Onze thuisverpleegkundigen begeleiden de patiënt en zijn omgeving doorheen het ziekteproces. Wit-Gele Kruis beschikt bovendien over gespecialiseerde verpleegkundigen die de evoluties in het referentiedomein dementie permanent opvolgen. Als steunactie voor onze patiënten legt Gespecialiseerd Team Oost alvast een knoop in de zakdoek en ook het symbolische vergeet-mij-nietje ontbreekt niet! Met vragen kan je steeds terecht op gespecialiseerdteam.oost@wgkovl.be.

We willen ook voor mensen met dementie een kwalitatieve leefomgeving – WZC Hof ter Veldeken

Vanuit de algemene visie van woonzorgcentrum Hof Ter Veldeken willen we ook voor mensen met dementie een kwalitatieve leefomgeving aanbieden.  Het omvat een aangepaste zorg op maat met respect voor autonomie en individuele behoeften.  Deze persoons- en belevingsgerichte aanpak situeert zich enerzijds op het lichamelijke comfort alsook op het psychisch welzijn.  Op de woongelegenheid van De Parel proberen we deze visie te realiseren binnen een gestructureerd maar huiselijk kader die bewoners met dementie de nodige geborgenheid biedt. Op Saffier en Koraal verblijven mensen met dementie die zelfstandig kunnen wonen mits enige ondersteuning. Vanuit onze werkgroep dementie wordt deze visie verder onderbouwd en streven we er naar concrete projecten te realiseren ter verbetering van het wonen en leven van mensen met dementie binnen ons woonzorgcentrum. Meer info over de organisatie

Een hart voor onze bewoners met dementie – WZC Meulenbroek

Ook WZC Meulenbroek in Hamme brengt dementie onder de aandacht. Iedere dag zijn wij gedreven om bewoners een kwalitatieve dementiezorg te bieden.  Een hart voor personen met dementie en creativiteit zijn dan ook essentieel om bewoners een warme thuis te bieden. Wij zoeken in iedere fase van het dementieproces wat de bewoner wel nog kan en wat hij/zij nog graag doet. Met de werkgroep dementie binnen het WZC zijn we actief in actuele projecten om personen met dementie te begeleiden. Met het symbool van het vergeet-me-nietje op de button en een oproep tot een dementievriendelijke samenleving willen wij mensen met dementie een hart onder de riem steken en meer aandacht vragen voor hen. Meer info over deze organisatie 

Geheugenproblemen? Hoe kan ik het weten? – AZ Sint-Blasius

Ongeveer 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie. Wanneer men de diagnose in een vroeg stadium kan stellen, heeft men betere behandelings-, begeleidings- en revalidatiemogelijkheden. In  az Sint-Blasius bieden we een zorgtraject aan voor mensen met beginnende dementie. Dit traject begint met een multidisciplinaire raadpleging waarbij de diagnose dementie al dan niet gesteld wordt. Om de cirkel rond te maken, bieden we aansluitend aan de diagnose ook een revalidatieprogramma aan waarin zowel de patiënt als de mantelzorger de gepaste oefeningen en handvaten krijgen om de levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Meer info over deze organisatie. 

Onze partners van de button-actie: