SaniMemorix – Wat goed is voor het hart, is goed voor het brein!

Vlaamse preventiecampagne legt link tussen leefstijl en dementie. 

Op de internationale Alzheimerdag, vrijdag 21 september 2018, werd een publiekscampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor de relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75) jaar en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen. Die relatie is echter maar zeer beperkt bekend.

Het aantal personen met dementie stijgt van ongeveer 132.000 in 2018 naar 188.000 in 2035, een stijging van 42,7%. Belangrijkste oorzaak daarvan is de stijgende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Hogere leeftijd is dan ook de belangrijkste en meest bekende risicofactor voor dementie.

Internationaal is er de afgelopen jaren wetenschappelijke consensus gegroeid dat naast leeftijd ook (on)gezonde leefstijl een belangrijk effect heeft op het risico op dementie. Dat bleek onder meer uit het proefschrift van Kay Deckers (Universiteit Maastricht) van mei 2017 en The Lancet commissie over dementie in de zomer van 2017. De voorzitter van die commissie, prof. Gill Livingston (University College London), zei toen: “Be ambitious about prevention!”.

 

De campagne heeft de naam SaniMemorix en bestaat er in dat aan een aantal Vlaamse gemeenten vaccindoosjes werden uitgedeeld. Daarin zit informatie over beïnvloedbare leefstijlfactoren die het risico op dementie kunnen doen dalen.

ECD Meander was in actie onder het Belfort in Aalst: ECD Meander deelt vaccin doosjes uit ter preventie dementie.

Naast de verspreiding van de vaccindoosjes werd ook www.SaniMemorix.eu gelanceerd met informatie over elke beïnvloedbare leefstijlfactor en of die een beschermend dan wel bedreigend effect heeft op het risico op dementie. Deze wordt de komende jaren actueel gehouden met de nieuwste inzichten van wetenschappelijk onderzoek over het preventie-thema.

Internationale aandacht

Deze campagne is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met Alzheimer Liga Vlaanderen en Vlaams Apothekers Netwerk (VAN). De campagne loopt tegelijk ook in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Noorwegen.

In augustus 2018 werd door IPSOS een representatieve survey georganiseerd bij 1.003 Vlamingen naar hun kennis over leefstijl en dementie. Opvallend resultaat is dat slechts 34.5% van de respondenten beseft dat er een relatie is en dat gezonde leefstijl het risico op dementie kan verlagen. Daarentegen wordt de erfelijke factor foutief overschat. Slechts 12.7% van de respondenten weet dat je eigen risico op dementie niet hoger ligt als één van je ouders dementie heeft. Slechts 31.7% weet dat roken een belangrijke beïnvloedbare risicofactor is op het krijgen van dementie, slechts 25.7% weet dat over alcohol.

Slechts 8% legt een relatie tussen een hartziekte en de kans op dementie, terwijl er juist een hele sterke relatie ligt tussen cardiovasculaire gezondheid en cognitieve gezondheid. Wat goed is voor het hart, is goed voor het geheugen!

Deze resultaten geven aan dat de relatie tussen gezonde leefstijl en risico op dementie een grote onbekende is in Vlaanderen. Dat is in lijn met buitenlands onderzoek, onder meer afgelopen jaar van de Universiteit van Maastricht.