ECD Meander

Expertisecentrum Dementie (ECD) Meander

 

logo_meander

 

Het Regionaal Expertisecentrum Dementie Meander is een laagdrempelig aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft omtrent dementie. Om je steeds te kunnen bijstaan met actuele adviezen scholen wij ons voortdurend bij. Wij volgen alle evoluties in benaderingsvormen en medische interventiemogelijkheden op de voet. Wij stellen onze werking ten dienste van mensen die vragen hebben omtrent dementie en van het bredere publiek. We willen onze eigen documentatie en informatie graag delen met alle geïnteresseerden.

We willen blijvende inspanningen leveren om een duidelijk beeld te krijgen van alle mogelijke hulpverleningsinitiatieven binnen onze regio, met het oog op gepaste doorverwijzing. Daarbij streven wij een vlotte en efficiënte samenwerking na met al deze partners. Samen willen we streven naar een maatschappij waarin mensen met dementie een waardige plaats hebben. Werken aan een positieve beeldvorming vormt daarbij een rode draad doorheen onze werking.

Onze bijdrage binnen het zorgcircuit zal zich voornamelijk vertalen in vormingen aan zowel professionelen als mantelzorgers of geïnteresseerden. Daarnaast zullen wij onze bereidwillige medewerking verlenen aan allerlei initiatieven die de bedoeling hebben de positie van de persoon met dementie , en zijn zorgdragers, binnen de maatschappij te versterken.

In 2004 besliste de Vlaamse Overheid om de 6 bestaande expertisecentra te versterken met 3 nieuwe centra. Annemie Van Neck en Tanja Everaert stonden aan de wieg van ECD Meander en mochten hun jarenlange ervaring in het werken met mensen met dementie ten dienste stellen van een nieuw expertisecentrum: ECD Meander.

Gelegen langs de boorden van Dender en Schelde kent men in Dendermonde als geen ander de betekenis van “meander”. Waar het water op een harde onderlaag stoot, zoekt het zich een nieuwe weg. De stroom maakt een bocht om de hindernis heen, een meander. In de confrontatie met de harde realiteit van dementie moeten mensen zich op allerlei manieren aanpassen en zoeken naar nieuwe wegen om met dit gegeven om te gaan. Het expertisecentrum wil hen daarbij ondersteunen, wil helpen de meanders te maken.