Brochure ‘dementie u staat er niet alleen voor’

Brochure ‘Dementie, u staat er niet alleen voor’

Wat moet je als mantelzorger weten en waar kan je terecht voor hulp en ondersteuning? In deze brochure, verspreid in de provincie Vlaams-Brabant, wordt toegelicht wat dementie is, hoe je het herkent, wat eraan gedaan kan worden en hoe je er best mee omgaat.

Op dit ogenblik zijn er naar schatting 19.000 mensen met dementie in de provincie Vlaams-Brabant. Door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst nog sterk toenemen. De brochure biedt antwoorden op de vele vragen waarmee personen met dementie, hun naaste omgeving en professionele hulpverleners zitten.

Klik hier om de brochure te downloaden.