In de kijker

In de kijker

Regelmatig vullen we ons documentatiecentrum aan met nieuwe aankopen.

We stellen je graag volgende boeken voor:

 

Dit boek wil, naast het onderwerp bespreekbaar maken, inzichten bieden in de dynamiek van seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Daarbij wordt gestart van een algemene kijk op seksualiteit en ouderen om daarna steeds verder toe spitsen op specifieke situaties met betrekking tot dementie.
Het boek staat stil bij zowel de persoon met dementie als bij de impact van en voor de ruimere omgeving zoals mantelzorgers, hulpverleners en beleidsmakers.
‘Als Amor de draad kwijt raakt…’ is een boek dat de professionele hulpverleners (maar ook andere geïnteresseerden) tracht te ondersteunen om met het thema ‘seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’ om te gaan. Want laat ons eerlijk zijn: seksualiteit is en blijft toch altijd een beetje spannend…

 

Met de diagnose jongdementie verdwijnen alle zekerheden. In de plaats van werk, sociaal leven en toekomstplannen komen angst, schaamte en isolement. Maar hoeft dat zo te zijn? Zijn uitdagingen bij jongdementie nog realistisch?

Drie mensen met jongdementie en hun partners namen de handschoen op en kozen voor een gezamenlijk avontuur in de Himalaya. Ze vertellen het verhaal dat achter jongdementie schuilgaat. Omdat ze meer zijn dan die aandoening alleen. Omdat ze stevige stappen willen zetten voor de geest en een veelomvattender beweging. Een beweging waarbij mensen mét en zonder dementie samen optrekken en in elkaar een bondgenoot vinden om grenzen te verleggen.

 

Journalist Erik Zwiers mocht twee jaar lang zes mensen met dementie dagelijks volgen. De kloof tussen mensen die succesvol zijn en zij die niet meer mee kunnen komen wordt groter. Wat is dan de betekenis van een dementievriendelijke samenleving? En vooral, hoe komen we daar?
Hierover spreekt Zwiers met o.a. staatssecretaris Martin van Rijn, de Vlaamse minister Jo Vandeurzen, professor Dirk De Wachter, professor Anne-Mei The en diverse sociale ondernemers die met maatschappelijke vernieuwing en technologische innovaties een bijdragen willen leveren aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie.
Het perspectief van de mensen met dementie die in “Zolang ik er ben” uitvoerig aan het woord komen, legt bloot waar zij behoefte aan hebben en wat hen kwaliteit van leven biedt. En dat maakt “Zolang ik er” ben interessant voor iedereen die in zijn omgeving met dementie te maken heeft.

 

Niet enkel in zorgorganisaties, maar ook bij de politie staat men stil bij de gevolgen van een vergrijzende samenleving en dementie en kunnen politiemensen gevormd worden vanuit een persoonsgerichte blik op dementie.

Wanneer het misgaat, moeten personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen rekenen op een snelle interventie, een begripvolle houding van hulpverleners en een behouden thuiskomst.

De brochure geeft iedereen binnen het politiekorps en de zorgvoorzieningen een leidraad om samen te werken aan een efficiënt dementiebeleid.