Zorgcirkels jongdementie

logo_zorgcirkels

Op 7 mei zetten Hét Ontmoetingshuis, DVC De Bezelaer en Woning 1 van wzc De Wingerd hun deuren wijd open.  Tijdens het aperitiefconcert genoten ruim 50 aanwezigen van Mezzaluna. De hele dag konden families, buren en geïnteresseerden deelnemen aan creatieve workshops, een rit maken op de duofiets of hun energie kwijt op de sappentrapper. Even relaxen kon dan weer in de Zenzoruimte van wzc De Wingerd. Het werd een dag vol fijne ontmoetingen.

 

Hét Ontmoetingshuis in de ’s Hertogenlaan 97 kent zo’n succes dat we besloten een derde dag te openen. Sedert 12 mei kunnen mensen met jongdementie en hun mantelzorger of buddy ook op vrijdag terecht tussen 9u en 17u. Een enthousiast team gastvrouwen en vrijwilligers biedt een gevarieerd gamma activiteiten aan: muzikale en creatieve workshops, uitstappen, samen de actualiteit bespreken, gezelschapsspelen, … In de zomervakantie gaan we nog een stapje verder en kunnen (klein)kinderen samen met hun (groot)ouders genieten van intergenerationele zomerdagen.

 

  We zijn nu bijna 1 jaar na de startdatum van de “Zorgcirkels Jongdementie” in Leuven. Hier wordt een draagvlak gecreëerd om de toekomst van jonge personen met dementie, hun mantelzorgers en omgeving zo hoopvol mogelijk te maken. Hét Ontmoetingshuis, ’s Hertogenlaan 97 te Leuven, wil een veilige thuishaven zijn waar gezinnen met jongdementie zowel ondersteuning, lotgenotencontacten als een prikkelend activiteitenaanbod vinden. Maar de projectmiddelen zijn eindig en de dromen erg groot… Om geld in het laatje te brengen organiseerden enkele sympathisanten op 22 juni een benefiet voor dit project.

 

Niemand minder dan Jan Hautekiet, ambassadeur van de ‘Zorgcirkels Jongdementie’ gaf samen met zijn collega’s topmuzikanten van de legendarische ‘De Laatste Showband (VRT)’ een concert in de Stadsschouwburg van Leuven. Na het concert  was er een netwerkreceptie in het atrium van BNP Paribasfortis in de Vital Decosterstraat te Leuven.

 

opening03 DSC01143

 

 

Herstart nieuwe Ontmoetingscirkel voor personen met jongdementie en psycho-educatiereeks voor mantelzorgers

logo_ontmoetingscirkelIn het kader van de zorgcirkels jongdementie start op 27 oktober 2017 een nieuwe reeks van 10 bijeenkomsten waar personen met jongdementie ervaringen kunnen uitwisselen met lotgenoten.
Gelijktijdig en op dezelfde locatie zijn er informatieve bijeenkomsten voor mantelzorgers van personen met dementie, genaamd ‘Dementie en nU’.
(logo ontmoetingscirkel)

Klik hier om de folder ontmoetingscirkel  te bekijken

Klik hier voor de Flyer dementie en nu_ voor meer informatie

 

Wat vooraf ging

In Vlaams-Brabant wonen naar schatting 300 à 1000 personen met dementie op jonge leeftijd. Ieder jaar zouden er ongeveer 60 nieuwe diagnoses jongdementie bijkomen in onze provincie.

Het expertisecentrum dementie Memo wordt reeds lang geconfronteerd met noodkreten van deze personen met jongdementie, hun omgeving en  professionele hulpverleners. De noden en knelpunten zijn groot en verschillen aanzienlijk van deze bij oudere personen met dementie. Daarom maakten we met de Vlaamse werkgroep Jongdementie een tienpuntenprogramma jongdementie op. Meer info over het tienpuntenprogramma kan je hier terugvinden.

Dit tienpuntenprogramma vraagt bijzondere aandacht voor:

1.     Correcte en gespecialiseerde diagnosestelling

2.     Financiële tegemoetkomingen gerelateerd tot jongdementie

3.     Voor de persoon met jongdementie en zijn omgeving: begeleiding op maat

4.     Voor de persoon met jongdementie en zijn omgeving: zorg op maat

5.     Zorg aan huis op maat

6.     Aangepaste zorgomgeving

7.     Specifieke vorming

8.     Juridische ondersteuning

9.    Epidemiologisch onderzoek over jongdementie

10.  Erkenning terminologie

en stipuleert een hele reeks aanbevelingen. In de provincie Vlaams-Brabant zijn enkele van deze aanbevelingen reeds in uitvoering, maar er blijft nog heel wat werk aan de winkel om de jonge persoon met dementie en zijn/haar omgeving de juiste zorg en begeleiding te geven.

Memo heeft het afgelopen jaar, samen met 13 organisaties en families, voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuw zorgaanbod voor personen met dementie op jonge leeftijd (-65 jaar) en hun families in de regio Leuven. Het nieuwe zorgaanbod speelt in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie.

 

De Zorgcirkels bestaan uit volgende cirkels:

 
Zorgcirkel 1: sterke eerstelijnszorg

We brengen alle partners uit de eerstelijnszorg samen om zorg en begeleiding af te stemmen voor de jonge persoon met dementie en zijn/haar omgeving. Deze eerstelijnszorg bezit al een stevige basis en opent meestal de deur naar kwaliteitsverhoging.

 
Zorgcirkel 2: inzet van een zorgbegeleider jongdementie, vanaf diagnosestelling tot opname in een woonzorgcentrum

We zetten in op zorgbegeleiding van de persoon en zijn omgeving die ook aandacht heeft voor de specifieke aspecten van jongdementie (emotionele en praktische ondersteuning).

We pleiten voor een integraal zorgaanbod jongdementie waarbij een vaste aanspreekfiguur voor de persoon en zijn omgeving vertrouwen inboezemt. Binnen elke regio is er best integratie en afstemming tussen de verschillende partners in diagnostiek, ondersteuning en zorg.

Op die manier kunnen we zorg en begeleiding op maat realiseren, zowel thuis als in een aangepaste zorgomgeving.

Zorgcirkel 3: realisatie van een ontmoetingshuis jongdementie

Voor het ontmoetingshuis jongdementie zien we een apart flexibel aanbod met activiteiten op maat. De openingsuren van het ontmoetingshuis houden eveneens rekening met de werksituatie van de partner en zo nodig wordt ook tijdens het weekend in een aanbod voorzien.

Zorgcirkel 4: realisatie van een  woonunit jongdementie

Realisatie van een residentiële woning, die plaats biedt aan 8 personen met jongdementie, in het wzc De Wingerd.

 

Zorgcirkel 5: opstart buddywerking jongdementie

Buddies zijn vrijwilligers met kennis van zaken die activiteiten organiseren voor en met jonge personen met dementie. We zoeken echte maatjes die op vaste tijdstippen ervoor zorgen dat de jonge persoon met dementie terug of meer naar buiten komt en samen met hen prettige activiteiten ondernemen. Op die manier krijgt de mantelzorger meer ademruimte en wordt langer thuis wonen misschien mogelijk.

Zorgcirkel 6: specifieke vorming voor hulpverleners, mantelzorgers en buddies

Via trainingen, intervisie, studiebezoeken, enz. willen we competenties aanscherpen bij hulpverleners die werken met jonge personen met dementie. Ook mantelzorgers, vrijwilligers en buddies krijgen een aangepast vormingsaanbod.

Zorgcirkel 7: herstart van een ontmoetingsgroep voor personen met beginnende (jong)dementie

In elke zorgregio is er een aanbod van individuele of groepsgerichte activiteiten zoals bijvoorbeeld een ondersteuningsgroep waarbij mensen met jongdementie en hun familie, inclusief zonen en dochters elkaar kunnen treffen en informatie uitwisselen. Parallel organiseren we, in samenwerking met Thuiszorgcentrum CM Leuven, WZC De Wingerd en RDC Halle-Vilvoorde-Tervuren, de reeks psycho-educatie: “Dementie en nu”, waar mantelzorgers in kleine groep inzicht krijgen in en leren omgaan met de dementie van hun partner.