zomer 2019

Wingerdstraat 14 300 Leuven

Zorgregio Leuven | Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven | t 016 50 29 06

Zorgregio Halle-Vilvoorde | Molenhofstraat 31 | 1670 Heikruis | t 02 398 00 18

E-mail: memo@dementie.be
Website: www.dementie.be/memo

logo_zorgcirkels

logo jongdementie website2

logo2

Teamnieuws

 

Zomersluiting

Memo is gesloten van 22 juli tot en met 2 augustus.
Team Memo wenst iedereen een mooie zomer!

 

In memoriam

Op 15 mei is onze dierbare vrijwilligster Jacqueline Alaerts overleden. Jacqueline verloor zelf haar man in 2006 aan jongdementie en beloofde te vechten voor de groep families die getroffen werden door de ziekte. Zo engageerde ze zich jarenlang als trouwe vrijwilligster van het Praatcafé Jongdementie Leuven en was ze trekker van de Familiegroep dementie van de Alzheimerliga in de regio Aarschot. Ze deed dat op haar eigen manier. Door te luisteren, raad te geven en anderen bij te staan doorheen hun moeilijke proces. Door iedereen in de watten te leggen met de lekkerste koekjes. Door er telkens te zijn met een warm hart en de juiste woorden op het juiste moment.

Lieve Jacqueline, dankjewel voor al die jaren enthousiasme en je meeleven met al die gezinnen. We missen jou.

Nieuws uit de regio

Vormingen in het najaar 2019

 

Studiedag “Omgaan met onbegrepen gedrag bij FTD en andere vormen van dementie: over sturen, focussen en volgen”

NIEUW: wegens succes opnieuw gepland, ditmaal in Dilbeek!

Wat?
Deze opleidingsdag brengt een nieuwe methodiek uit Nederland in België. Lesgevers Elly Prins en Alwies Hendriks hebben vanuit hun werk met jongdementie, in het bijzonder mensen met frontotemporale dementie (FTD), een methode ontwikkeld om om te gaan met onbegrepen gedrag. Deze methode heeft zich inmiddels zo ontwikkeld dat ze ook bruikbaar is voor onbegrepen gedrag bij andere ziektebeelden en andere leeftijden.
De studiedag is interactief. De nadruk ligt vooral op het samen oefenen van volgen en sturen en het vertalen van deze principes naar de dagelijkse praktijk.

Wanneer?
8 november 2019 van 10u-16u in hogeschool Odissee, campus Parnas, Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek

Inschrijven?
De deelnameprijs is 89 euro (incl. hand-outs, broodjeslunch en koffie).
Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

 

Minisymposium over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Wat is het referentiekader dementie? Hoe kan je het in je organisatie gebruiken? Hoe ga je aan de slag met de groeimeters in het boek? Hoe kan je de fundamenten concretiseren in het werken rond de thema’s jongdementie en psychosociale ondersteuning voor de persoon met dementie en zijn mantelzorger?
Deze thema’s worden belicht tijdens de studiedag. Bekijk hier het volledige programma.

Wanneer?
Donderdag 21 november van 9.30u-16.30u in het Cera-gebouw, Muntstraat 1, 3000 Leuven

Inschrijven?
De deelnameprijs is 89 euro (incl. het boek ‘Ik, jij, samen mens. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’). Inschrijven kan hier.

 

VORMING: Thuis in dementie

NIEUW: In 2019 organiseert Memo enkele vormingsmomenten op verschillende locaties specifiek gericht naar basiszorgverleners in de thuiszorg.

Hoe voelt het om niet uit je woorden te geraken? Wat als je alles snel vergeet? Via een ervaringsgericht parcours willen we jullie laten beleven hoe een dag er kan uitzien in het leven van een persoon met dementie. Nadien worden jullie ervaringen besproken en kijken we hoe jullie dit kunnen meenemen naar de praktijk.

Wanneer?

Inschrijven?
Prijs is 30 euro per vormingsmoment, inclusief dranken en vormingsattest. Je kan je inschrijven door te klikken op de gewenste datum (tot 14 dagen voor aanvang).

 

VORMING: Ethische dilemma’s in de zorg voor personen met dementie

Dilemma’s in de zorg gaan vaak gepaard met onzekerheid en twijfel. Maar ook met ingehouden emoties of meningsverschillen. Het oplossen en/of hanteren van dilemma’s in de zorg is een zoektocht naar welke waarden we prioriteit geven en waarom. We vertrekken vanuit een gedragen visie op zorg om vervolgens een stappenplan aan te reiken om ethische vraagstukken te behandelen. De namiddag wordt ingevuld door een praktische workshop.

Wanneer? Vrijdag 6 december 2019 van 9.30u-16.30u in Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3000Leuven

Inschrijven?
De deelnameprijs is 89 euro (incl. hand-outs, broodjeslunch en drank). Inschrijven kan hier.

Documentatiecentrum

Person-Centred Dementia Care

Making Services Better with the VIPS Framework – Dawn Brooker en Isabelle Latham (2015)

Dawn Brooker en Isabelle Latham lichten de evolutie toe van de belangrijkste principes van persoonsgerichte zorg via het VIPS-model. Ze beschrijven hoe het toegepast wordt in verschillende contexten en laten zien hoe het model in de praktijk kan worden gebracht.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Dementia reconsidered, revisited

The person still comes first – Tom Kitwood en Dawn Brooker (2019)

Het oorspronkelijke boek ‘The Person Comes First’ van Tom Kitwood werd in 1997 gepubliceerd. Het was een baanbrekende tekst op het gebied van dementie en wordt nog steeds aangehaald als basiswerk over persoonsgerichte zorg voor personen met dementie. Na de publicatie stierf de auteur onverwacht.

De redactie van deze nieuwe editie gebeurde door Dawn Brooker, zij werd begeleid door Tom Kitwood. In deze nieuwe editie zijn de originele hoofdstukken geactualiseerd en werd nieuwe inhoud toegevoegd.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Jongdementie​

 

Extra zorg voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra gespreid over Vlaanderen

Naar schatting 1.800 mensen hebben in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag vrijgemaakt van ruim 3 miljoen euro. Na een oproep aan de sector werden de vergunningen toegewezen aan woonzorgcentra die zich in het bijzonder zullen toeleggen op de zorg en ondersteuning van deze doelgroep.

De woonzorgcentra ‘met een specialisatie in zorg en ondersteuning van personen met jongdementie’ die een bijzondere vergunning bekomen:
1. Ontvangen een jaarlijkse werkingssubsidie, specifiek voor de organisatie van kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg en ondersteuning van de persoon met jongdementie en zijn familie of gezin. Ze kunnen daardoor voor hun bewoners met jongdementie een forfaitaire financiële korting van 25 euro per dag op de factuur geven.
2. Moeten minstens 0,5 VTE per 10 personen met jongdementie bijkomend personeel aanwerven dat beschikt over een getuigschrift referentiepersoon dementie.

Woonzorgcentra in Vlaams-Brabant die recent de vergunning toegewezen kregen:
WZC Sint-Alexius in Tienen (8 woongelegenheden)
WZC De Wingerd in Leuven (12 woongelegenheden)
WZC Damiaan in Tremelo (7 woongelegenheden)
WZC Sint-Bernadus in Bertem (8 woongelegenheden)

 

Praatcafé Jongdementie op 25 september in Leuven

Bijeenkomst exclusief voor zonen en dochters met als thema “Erfelijkheid bij jongdementie: de theorie en de hulpverlening in de praktijk.” Dit praatcafé wordt gegeven door Prof. Dr. Hilde Van Esch, staflid, en dr. Ellen Plasschaert, psychologe bij Centrum Menselijke Erfelijkheid UZ Leuven.

Praktisch?
Woensdag 25 september om 20u in LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven


Klik hier om het volledige programma te bekijken.

 

VORMING: Zinvolle activiteiten met personen met jongdementie

Zorgcirkels Jongdementie biedt sinds juni 2016 ondersteuning, lotgenotencontacten en zinvolle dagbesteding aan jonge personen met dementie en hun gezin in Vlaams-Brabant. Katja Van Goethem (verantwoordelijke Hét Ontmoetingshuis binnen Zorgcirkels Jongdementie) deelt vanuit haar ervaring welke activiteiten succesvol zijn, hoe je een activiteitenkalender opbouwt en wie je aanspreekt om je hierbij te ondersteunen. Vanuit de dagelijkse praktijk geeft zij tips hoe je jonge mensen met dementie benadert en activeert, vertrekkend vanuit mogelijkheden en kansen. De vorming wordt doorspekt met gebruiksklare voorbeelden en materialen.

Wanneer?
5 december 2019 van 13.30u-16.30u in hogeschool Odissee, campus Parnas, Stationsstraat 103, 1700 Dilbeek

Inschrijven?
De deelnameprijs is 59 euro (incl. hand-outs en drank). Inschrijven kan hier.

 

Nieuws uit Vlaanderen

 

Vormingsbrochure ECD Vlaanderen 2019-2020

De zomer is in aantocht en tegelijk ook de volgende vormingsbrochure vanuit ECD Vlaanderen! Er worden heel wat interessante vormingen over dementie worden aangeboden over heel Vlaanderen. Eveneens wordt op 6 locaties in Vlaanderen, waaronder Leuven, de Opleiding Referentiepersoon Dementie georganiseerd. Inschrijven kan hier vanaf 8 juli.
Heb je interesse in een opleiding, vorming of studiedag? Hou dan onze volgende nieuwsbrieven (ECD Memo en ECD Vlaanderen (via www.dementie.be)) in het oog en schrijf snel in!

 

Lancering ‘Hand in Hand’ – manifest voor Vlaanderen van mensen met dementie en hun naasten

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen lanceerden op 10 mei samen een krachtige oproep aan het toekomstige beleid: het manifest ‘Hand in Hand’, geschreven door mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ ontstond het idee in oktober 2018 om een Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie op te richten, een primeur voor Vlaanderen! Deze werkgroep wil mensen met dementie en hun naasten een krachtige stem geven en de Vlaamse samenleving aanmoedigen om de autonomie van mensen met dementie en hun mantelzorgers te versterken.
Samen met de leden werden er duidelijke doelen en ambities geformuleerd: het pro-actiever inspelen op de media en opiniemakers, structurele betrokkenheid vragen van mensen met dementie bij projectontwikkeling, het verlenen van onderzoeks- en beleidsadvies en het waarderen van de expertise van mensen met dementie als uitgangspunt om het stigma rond dementie te helpen verminderen. Benieuwd naar het manifest? Je kan het hier downloaden.
En er is meer! Samen met de leden van de werkgroep werd ook een audiovisueel statement opgenomen dat resulteerde in een drie minuten durend filmpje dat de noden en wensen van mensen met dementie kracht bij zet. Je kan hier de integrale versie bekijken.

 

< boven > < venster sluiten >