juni 2018

Wingerdstraat 14 300 Leuven

Zorgregio Leuven | Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven | t 016 50 29 06

Zorgregio Halle-Vilvoorde | Molenhofstraat 31 | 1670 Heikruis | t 02 398 00 18

E-mail: memo@dementie.be
Website: www.dementie.be/memo

logo jongdementie website2
www.jongdementie.info

187x62_logo_vlaanderen_2
www.dementie.be
t 070 224 777

logo2

www.dementie.be/bidoc

Teamnieuws

Zomersluiting Memo

Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 3 augustus is Memo gesloten.
Vanaf maandag 6 augustus zijn wij weer beschikbaar!

Nieuws uit de regio

 

Overlegplatform dementie

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. Het Overlegplatform Dementie heeft vijf doelstellingen: beeldvorming en doorbreken taboe, inventarisatie en bespreking noden, regionale afstemming van het aanbod, uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise en sensibilisering en signaalfunctie naar beleid.

Volgend OPD staat reeds gepland:

  • 25/09: OPD regio Leuven
    thema’s: ‘Vermissing’ (Alain Remue) en ‘Aanpassing van kledij voor zwaar zorgbehoevende mensen’ (Attactive 2 wear)

Indien je graag aanwezig bent op het OPD en nog geen uitnodigingen ontvangt, stuur ons dan een mailtje!

 

Ontmoetingsdag 13 september in Grimbergen

Het WZC Heilig Hart vzw te Grimbergen organiseert op 13 september 2018 een ontmoetingsdag over dementie en lanceert het educatief bordspel: ’Angèle heeft u nodig!’

Deze ontmoetingsdag staat volledig in het teken van de positieve omgang met personen met dementie en wordt u gratis aangeboden door het WZC Heilig Hart vzw te Grimbergen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Cursus ‘dementie en nu’ voor mantelzorgers vanaf september in Londerzeel

‘Dementie en nu‘ richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In 10 bijeenkomsten worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelde onderwerpen. De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie.

Wanneer:
18 en 25 september 2018; 9 en 23 oktober 2018; 6 en 20 november 2018; 4 en 18 december 2018; 8 en 22 januari 2019
telkens van 13u tot 16u
Locatie: Gemeentehuis Londerzeel
Prijs: Gratis

Klik hier meer meer informatie.

 

Vorming ‘Ongewoon Gewoon: omgevingszorg bij personen met dementie thuis’ op 12 oktober in Leuven

Op deze vormingsdag worden enerzijds theoretische kaders geschetst en anderzijds ervaringsgerichte en praktische tips en handvatten aangereikt over hoe je met kleine aanpassingen de thuisomgeving dementievriendelijk kan maken.
Deze vormingsdag richt zich tot iedereen die werkt met personen met dementie in hun thuisomgeving.

Wanneer: 12/10/2018 van 9.30u-16.30u
Locatie: Jeugdherberg Blauwput, Leuven
Prijs: 89 euro  (inclusief hand-outs, broodjeslunch en koffie)

Interesse om deel te nemen? Schrijf deze datum alvast in je agenda. Inschrijven kan hier in de loop van de zomer wanneer de nieuwe vomingsbrochure 2018-2019 van het expertisecentrum dementie Vlaanderen uitkomt. We houden jullie via onze nieuwsbrief op de hoogte.

 

 

 

Reflectiemomenten voor referentiepersonen dementie en leden van het Overlegplatform Dementie

Om tegemoet te komen aan de nood aan ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen, organiseert ecd Memo  reflectiemomenten. In kleine groepjes van max. 12 personen werken we met casussen rond vastgelegde thema’s. Op een interactieve manier worden ervaringen uitgewisseld, kortom: deelnemen is actief meedoen!

Wanneer?
Donderdag 18 oktober 2018, Heikruis
Dementievriendelijke woonomgeving. Hoe kan je de persoon met dementie ondersteunen via architectuur en inrichting?

Vrijdag 14 december 2018, Leuven
De hulpverlener in balans. Hoe zorg je voor jezelf?

Donderdag 21 februari 2019, Heikruis
Jonge personen met dementie. Verkenning van noden en aanbod.

Vrijdag 26 april 2019, Leuven
Dementievriendelijke gemeente. Hoe pak je dit aan en wie betrek je hierbij?

Praktisch?
Kostprijs bedraagt 45 euro per sessie (inclusief vormingsattest, koffie en croissant).
Dit aanbod is enkel voor professionelen.

Je kan je inschrijven voor één dag, meerdere dagen of voor de hele reeks. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar memo@dementie.be met vermelding  van de dagen waarop je graag deelneemt.
Klik hier voor meer informatie.

 

Documentatiecentrum

 

Nachtrust bij dementie
(Spruytte, Van Vracem, Vranken, Van Audenhove)

Mantelzorgers, hulpverleners binnen de thuis- of gezinszorg en hulpverstrekkers in woonzorgcentra worden regelmatig geconfronteerd met nachtelijke onrust bij mensen met dementie. Het is een belangrijk probleem dat niet alleen gepaard gaat met veel ongemak voor de persoon zelf, maar ook de mantelzorgers en professionele zorgverstrekkers worden er zwaar door belast. Niet zelden is nachtelijke onrust en de overbelasting van mantelzorgers een reden voor de overgang van thuis- naar woonzorg.

Deze publicatie, opgesteld door het LUCAS-team in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen, wil de mantelzorgers en hulpverleners ondersteunen en helpen. Op basis van wetenschappelijke kennis helpen de auteurs bij het kijken naar en begrijpen van nachtelijke onrust en slaapproblemen bij dementie. Bovendien informeert deze publicatie ook over mogelijke niet-medicamenteuze oplossingen en tips.

Dit boek is te ontlenen bij ECD Memo. 

 

 

Stormachtig stil
(Eveline van de Putte)

In Stormachtig Stil vertellen 27 roze ouderen (homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders) openhartig over hun (liefdes)leven, hun stilzwijgen en angst om nog altijd niet geaccepteerd te worden. Deze unieke verzameling portretten is interessant voor een breed publiek, en inspirerend voor hulpverleners, verpleegkundigen en vrijwilligers in zorginstellingen.
Stormachtig Stil is geen theoretische verhandeling, het laat de ouderen zélf aan het woord.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

 

Dementie. Onze zorg
(Elena de Ru & Elane Lazet)

Dit boek is het realistische, tegelijk boeiende verhaal van twee mantelzorgers die met een bijzonder warm hart open vertellen over de onprettige maar zeker ook over de prettige ervaringen met hun geliefden die de diagnose dementie kregen. Het toont aan dat dementie het leven niet zomaar afsnijdt maar nog een hele tijd vele mogelijkheden biedt. Mantelzorgers mogen de moed niet verliezen. Dit boek wil hen daarbij helpen. Meteen geeft het ook professionele zorgverleners een inzicht in de wereld waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers vertoeven.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit in de tweede levenshelft
(Lies Van Assche)

Dit boek behandelt een breed spectrum aan thema’s met betrekking tot intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd. Het beoogt niet een handleiding te zijn, maar veeleer een inspiratiebron voor ervaringsdeskundigen en een introductie voor beginnende hulpverleners.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

Jongdementie​

Zomereditie praatcafé jongdementie Leuven op 25/06

Wat? Midzomernacht in De Gempemolen in Tielt-Winge. Etentje met aansluitend wandeling met midzomernacht-vertellingen. Hans Meus van De Gempemolen opent zijn molen speciaal voor ons en bereidt een maaltijd met balletjes in tomatensaus.

Programma:
– 18u ontvangst met apero, aansluitend maaltijd
– 19u15 wandelmoment met Hans in omringend Hagelands landschap. (duur ongeveer 1u). Spannende midzomernachtvertellingen met Fred Sonneveld.

Locatie: De Gempemolen, Gempstraat 56, 3390 Tielt-Winge
Wanneer: maandag 25 juni om 18u
Prijs: 20 euro

Inschrijven kan door een mail te sturen naar memo@dementie.be voor 15 juni.
Klik hier voor meer informatie.

 

Nieuws uit Vlaanderen

 

 

Werelddag dementie op 22 september in Deinze

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert in samenwerking met andere organisaties uit de zorgsector in de week van 21 september de “Werelddag Dementie”. In 2018 gaat die dag door op zaterdag 22 september in Deinze met als thema: “Dementie Inclusief, samen naar een dementievriendelijke samenleving”.

Klik hier voor meer informatie.

 

Symposium referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie op 25 oktober in Brussel

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een referentiekader uit over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het werk zal thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen inspireren in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning.

Op 25 oktober 2018 wordt de publicatie officieel voorgesteld op een symposium met nationale en internationale sprekers. Naast een uitgebreide toelichting bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg, komen nog heel wat inspirerende sprekers aan bod.

Klik hier voor meer informatie.

 

Mensen met dementie aan het woord: help jij mee?

In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ willen we mensen met dementie en hun naasten meer dan ooit een stem geven. Deze ambitie vertalen we in een concreet engagement dat een primeur is voor België: de opstart van een eerste Vlaamse Werkgroep voor Mensen met dementie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) zal dit hand in hand doen met de Alzheimer Liga Vlaanderen (ALV).

Heb je interesse om als persoon met dementie of mantelzorger mee de schouders te zetten onder de opstart van een ‘Vlaamse Werkgroep voor Mensen met dementie’ of ken je iemand die hieraan graag zou meebouwen? Laat het ons weten via olivier.constant@dementie.be.

 

 

< boven > < venster sluiten >