maart 2018

Wingerdstraat 14 300 Leuven

Zorgregio Leuven | Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven | t 016 50 29 06

Zorgregio Halle-Vilvoorde | Molenhofstraat 31 | 1670 Heikruis | t 02 398 00 18

E-mail: memo@dementie.be
Website: www.dementie.be/memo

logo_zorgcirkels
E-mail: zorgcirkelsjongdementie@wznd.be
Website: www.zorgcirkelsjongdementie.be
t 016 29 50 59

logo jongdementie website2
Website: www.jongdementie.info

187x62_logo_vlaanderen_2
Website: www.dementie.be
t 070 224 777

logo2

Website: www.dementie.be/bidoc

Nieuws uit de regio

 

Project dementie: Wat als iemand met dementie verdwaalt?

Dwalen is eigen aan personen met dementie, zij raken soms meerdere malen verdwaald of zelfs (tijdelijk) vermist. Voor de dwalende persoon kan dit gevaarlijk en zelfs levensbedreigend zijn, maar ook voor de omgeving kan dit een bron van stress zijn.

Om in de zone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor mensen met dementie start de politiezone BRT samen met deze gemeenten het project ‘Dementie’.

Het project dementie is een samenwerking tussen de politiezone BRT, het Sociaal Huis Rotselaar, het OCMW van Begijnendijk, het OCMW van Tremelo, WZC De Lelie, WZC De Wyngaert, WZC Edelweis, WZC Damiaan en het expertisecentrum dementie Memo.

Vanaf donderdag 29 maart 2018 start het project dementie.
Klik hier voor meer informatie.


 

Overlegplatform dementie

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. Het Overlegplatform Dementie heeft vijf doelstellingen: beeldvorming en doorbreken taboe, inventarisatie en bespreking noden, regionale afstemming van het aanbod, uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise en sensibilisering en signaalfunctie naar beleid.

Volgende OPD’s zijn reeds gepland (locaties worden later meegedeeld):

  • 22/05: OPD regio Aarschot-Diest met als thema ‘Vermissing’
  • 05/06: OPD regio Halle-Vilvoorde

Indien je graag aanwezig bent op het OPD en nog geen uitnodigingen ontvangt, stuur ons dan een mailtje!

Documentatiecentrum

Mist, partners van jonge mensen met dementie in beeld
(Dorris Duurland, Tineke Reijbroek)

In het boek MIST vertellen partners van jonge mensen met dementie hun verhaal. Vijftien ervaringsdeskundigen komen aan het woord. Ze vertellen over zichzelf, over hun geliefde met dementie, over hun gezin, hun onmacht, hun strijd, hun verdriet, hun zorgen om inkomen, over hoe de ziekte hun leven heeft beïnvloed en wat hen het meeste heeft geraakt.
Dit boek geeft inzicht in de wereld van gezinnen van jonge mensen met dementie. Dr. Joany Millenaar en Prof. dr. Marjolein de Vugt verzorgden een inleidend hoofdstuk over deze problematiek.

Klik hier voor meer informatie.

Het boek is te ontlenen bij ECD Memo.

 

Troost. Over ouderdom, zorg en psychiatrie.
(Luc Van de Ven)

Over senioren horen we gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke berichten. En inderdaad, vandaag genieten vele ouderen van een gelukkige en wijze tweede levenshelft. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom heeft ook zijn onmiskenbaar minder fraaie kanten: het overlijden van een geliefde, onzekerheid en angst, gezondheidsproblemen, depressieve klachten, moeilijk oplosbare familiale conflicten; sommigen worden getroffen door dementie. Dan heeft men troost nodig. Vanuit de dichte omgeving, maar vaak ook vanuit de professionele hulpverlener.
Dit boek belicht het wel en wee van de ouderdom. Ook komen zowel de bezorgdheden van de familie als de uitdagingen voor de professionele hulpverlener bij het begeleiden van ouderen aan bod. Met deze uitgave als eerste wordt een nieuwe serie begonnen: Senioren in de maatschappij.

Het boek is te ontlenen bij ECD Memo.

 

Dementierugzak

Als er een vermoeden van dementie is of de diagnose werd al gesteld, hebben personen met dementie en hun omgeving heel veel vragen. Om te helpen in deze onzekere periode werd een rugzak samengesteld. De rugzak is er voor iedereen die te maken heeft met dementie. Deze rugzak geeft je de kans om het thema op een rustige manier thuis te verkennen.

In de rugzak vind je boeken, beeldmateriaal, muziek, een dementiewijzer, folders en brochures. Je kan de rugzak gratis ontlenen gedurende 4 weken. Er wordt enkel een waarborg van 50 euro aangerekend.

Om de rugzak te reserveren, neem je best telefonisch of per e-mail contact op met een medewerker van Memo.

Klik hier voor meer informatie.

Jongdementie​

“Mijn kinderen en ik moeten het doen met 75 euro per maand”

Mantelzorger Jan vraagt tijdens de week van de zorg aandacht voor jongdementie op Radio 1 in Hautekiet. Hij kaart onder andere de enorme financiële impact aan van de ziekte op een gezin.

Kort nadat ze de diagnose van jongdementie kreeg, werd de vrouw van Jan opgenomen in een woonzorgcentrum. “Bijna een jaar verder heb ik de tijd nog niet gehad om dit emotioneel te verwerken. Ik ben bezig met de organisatie en zoektocht naar geld.”

Klik hier om de getuigenis te herbeluisteren.

Nieuws uit Vlaanderen

 

 

Vacature consulent bij ecd brOes

Onze collega’s van het expertisecentrum dementie brOes in Brussel zijn op zoek naar een nieuwe collega. Ken jij iemand die in aanmerking komt of heb je zelf interesse? Solliciteer dan nog snel voor 30 maart!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

< boven > < venster sluiten >