zomer 2017

Wingerdstraat 14 300 Leuven

Zorgregio Leuven | Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven | t 016 50 29 06

Zorgregio Halle-Vilvoorde | Molenhofstraat 31 | 1670 Heikruis | t 02 398 00 18

E-mail: memo@dementie.be
Website: www.dementie.be/memo

logo_zorgcirkels
E-mail: zorgcirkelsjongdementie@wznd.be
Website: www.zorgcirkelsjongdementie.be
t 016 29 50 59

logo jongdementie website2
Website: www.jongdementie.info

187x62_logo_vlaanderen_2
Website: www.dementie.be
t 070 224 777

logo2

Website: www.dementie.be/bidoc

 Team Memo

Het team Memo werd vorige maand even kleiner want de buik van collega Karen werd steeds groter.

Ondertussen liet vorige week kleine Leo van zich horen. We wensen Karen en Jonas van harte proficiat.

Erfgoed Pajottenland leent uit:

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei wil de bewoners van de regio warm maken voor het rijke culturele erfgoed dat zich in onze regio bevindt. Om dit te doen werkten zij enkele reizende mobiele tentoonstellingen uit. Misschien is het wel interessant om één van hun tentoonstellingen in het woonzorgcentrum, rusthuis, dienstencentrum… op te stellen zodat de bewoners en bezoekers kunnen kennismaken met een stukje streekerfgoed? Je kan alle informatie over deze mobiele expo’s die gratis te ontlenen zijn, vinden op www.erfgoedcelpz.be/expo
Verder ontwikkelden ze ook het spel ‘Levenswandeling’. Dit is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of personen met dementie in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren kennen. Dit spel kan vanaf 1 mei 2017 ook gratis ontleend worden. Meer informatie kan je vinden in de www.erfgoedcelpz.be/levenswandeling-al-spelend-gesprek-over-vroeger

Voor meer informatie kan je steeds contact nemen met de Erfgoedcel PZ: T: 02/451 69 48 – info@erfgoedcelpz.be

Vormingsaanbod Vlaams-Brabant

  Masterclass ComfortZorg bij mensen met dementie door Jo De Clercq

Vanuit de visie op ComfortZorg, met het accent op PDL zorgverlening, wordt er tijdens deze vorming aangetoond dat kwalitatieve zorgverlening bij een zwaar zorgbehoevend persoon met dementie op een comfortabele, efficiënte en ergonomisch verantwoorde manier kan uitgevoerd worden door de zorgverstrekkers.

Doorheen deze dag krijgt de deelnemer, via theorie en workshops, een goed inzicht in de totale zorgaanpak voor zwaar zorgbehoevende personen met dementie.

De vorming op 27 juni 2017 is reeds volzet, maar er wordt een inschrijvingsreserve aangelegd voor een herhaling van deze vorming in het najaar van 2017.

Indien u hiervoor interesse zou hebben , gelieve dan een mailtje te sturen naar lut.vanaerschot@wingerd.info

 

 

Van 5 tot 7 juli 2017 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 3de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.

Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, fysieke fixatie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT, ethisch overleg op team- en instellingsniveau. Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen.

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u deze website bezoeken www.cbmer.be klik op Summer Course of kunt u mailen naar Chris.Gastmans@kuleuven.be

 

 

  RDC Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit van Brabant herhaalt de reeks  ‘Dementie en nu‘ vanaf vrijdag 22/09/2017, telkens van 9u30 tot 12u30 in Seniorencentrum Breugheldal, Itterbeeksebaan 208 te Dilbeek

De begeleidster is Joke Hamels en de kostprijs bedraagt 30 euro

Interesse?

Joke Hamels, tel 053 68 24 08, joke.hamels@fsmb.be

Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert:

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen vzw een ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’. De 6e editie gaat door op zaterdag 18 november 2017 in het provinciehuis in Leuven.

Het thema is: ‘I am somebuddy’, omdat we alle Vlaamse buddywerkingen jongdementie in de kijker willen plaatsen én de personen met jongdementie centraal zetten! Het programma wordt begin september bekend gemaakt.

Hou alvast deze dag vrij want zowel Alzheimer Liga Vlaanderen als hun partners: het regionaal expertisecentrum dementie Memo, zorgcirkels jongdementie Leuven, buddywerkingen ‘Het Ventiel’ en ‘Samendrie’, WZC Damiaan, WZC Ambroos en de provincie Vlaams-Brabant werken aan een mooi programma.

Overlegplatform dementie

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. Het Overlegplatform Dementie heeft vijf doelstellingen: beeldvorming en doorbreken taboe, inventarisatie en bespreking noden, regionale afstemming van het aanbod, uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise en sensibilisering en signaalfunctie naar beleid.

In de zorgregio Leuven wordt jaarlijks één OPD in de 3 regio’s georganiseerd, overeenkomstig met de lokale overlegplatforms (Groot Leuven, Aarschot/Diest en Tienen). De data voor deze bijeenkomsten zijn 10/10 voor regio Leuven en 7/11 voor regio Tienen.

In de zorgregio Halle-Vilvoorde wordt op regionaal niveau drie maal per jaar een OPD georganiseerd, telkens op een nieuwe gastlocatie. De eerstvolgende bijeenkomst gaat door op 13/6 en 10/10 

logo-sel-zenneland logo-sel-goal

Zorgcirkels jongdementie​

  Op 7 mei zetten Hét Ontmoetingshuis, DVC De Bezelaer en Woning 1 van wzc De Wingerd hun deuren wijd open.  Tijdens het aperitiefconcert genoten ruim 50 aanwezigen van Mezzaluna. De hele dag konden families, buren en geïnteresseerden deelnemen aan creatieve workshops, een rit maken op de duofiets of hun energie kwijt op de sappentrapper. Even relaxen kon dan weer in de Zenzoruimte van wzc De Wingerd. Het werd een dag vol fijne ontmoetingen.
  Hét Ontmoetingshuis in de ’s Hertogenlaan 97 kent zo’n succes dat we besloten een derde dag te openen. Sedert 12 mei kunnen mensen met jongdementie en hun mantelzorger of buddy ook op vrijdag terecht tussen 9u en 17u. Een enthousiast team gastvrouwen en vrijwilligers biedt een gevarieerd gamma activiteiten aan: muzikale en creatieve workshops, uitstappen, samen de actualiteit bespreken, gezelschapsspelen, … In de zomervakantie gaan we nog een stapje verder en kunnen (klein)kinderen samen met hun (groot)ouders genieten van intergenerationele zomerdagen.
We zijn nu bijna 1 jaar na de startdatum van de “Zorgcirkels Jongdementie” in Leuven. Hier wordt een draagvlak gecreëerd om de toekomst van jonge personen met dementie, hun mantelzorgers en omgeving zo hoopvol mogelijk te maken. Hét Ontmoetingshuis, ’s Hertogenlaan 97 te Leuven, wil een veilige thuishaven zijn waar gezinnen met jongdementie zowel ondersteuning, lotgenotencontacten als een prikkelend activiteitenaanbod vinden. Maar de projectmiddelen zijn eindig en de dromen erg groot… Om geld in het laatje te brengen organiseren enkele sympathisanten op 22 juni een benefiet voor dit project.
Niemand minder dan Jan Hautekiet, ambassadeur van de ‘Zorgcirkels Jongdementie’ geeft samen met zijn collega’s topmuzikanten van de legendarische ‘De Laatste Showband (VRT)’ een concert in de Stadsschouwburg van Leuven. Na het concert is er een netwerkreceptie in het atrium van BNP Paribasfortis in de Vital Decosterstraat te Leuven.

De allerlaatste tickets voor dit concert zijn te koop via de website van 30CC https://leuven.iticketsro.com/nl-NL/events/de%20laatste%20showband/2017-6-22_19.30/theaterzaal%20sb

< boven > < venster sluiten >