ComfortZorg bij personen met verder gevorderde dementie – nog 1 plaatsje vrij

27/10/2022: ComfortZorg bij personen met verder gevorderde dementie:
ZitComfort & Comfort bij wassen, kleden & verschonen

De ComfortZorg visie legt de nadruk op het – op een niet-medicamenteuze manier – alsnog realiseren van zorg- & levenskwaliteit bij personen in een gevorderde fase van dementie. Dit concept kadert binnen de persoonsgerichte visie.
Jo De Clercq, zaakvoerder van bv ComfortCare, toont in deze hands-on vorming aan dat kwalitatieve zorgverlening  op een comfortabele, efficiënte én ergonomisch verantwoorde manier kan uitgevoerd worden. De klemtoon ligt op slimmer zorgen, niet op harder zorgen.
Tijdens deze opleidingsdag zullen twee specifieke ComfortZorg deelgebieden concreet en praktijkgericht in de vorm van workshops uit de doeken gedaan worden:
– ZitComfort: mogelijkheden met de inzet van de rolstoel renting
– Comfort bij wassen, kleden en verschonen: inzet van het Turn-Only-Once of 1x draaien bedzorgconcept.

Locatie: Odisee Hogeschool Campus Parnas Dilbeek
Datum: 27 oktober 2022 (09u – 16u)
Maximum 20 deelnemers
Doelgroep: zorgverleners vanuit multidisciplinaire invalshoek tewerkgesteld in een residentiële setting
Prijs: 90 euro (inclusief koffie & broodjeslunch)
Inschrijven kan je hier.

Inhoud Vormingsdag:

In de voormiddag wordt het achterliggende, persoonsgerichte zorgconcept en de drijfveer van ComfortZorg bij personen met gevorderde dementie toegelicht. Vanuit dit “Golden Circle” principe wordt de werking van de ComfortZorg oplossingen, die in de namiddagworkshops aan bod komen, toegelicht. We vertrekken vanuit de sensomotorische desintegratie die kenmerkend is voor het brein van personen met gevorderde dementie. Dit kader biedt ook een verklaring voor heel wat typerend en herkenbaar signaalgedrag.

Het belang van deze opleiding voor de woonzorgcentra wordt onder meer bepaald door een verdere verzilvering van onze maatschappij gedurende de komende jaren, en hierdoor (g)ouder wordende mensen. Dit zal met zich meebrengen dat we een toenemende nood aan zorgoplossingen moeten zien te realiseren om niet nog harder te gaan werken in de zorg voor personen met dementie, maar om slimmer zorg te verlenen. Hierbij dienen we ook aandacht te hebben voor zorg dragen voor de zorgverlener: het verder verlagen van de mentale werkdruk en fysieke werklast die zorgverleners ondervinden bij het uitvoeren van hun taken is immers nodig om de zorgrealisatie haalbaar te houden.