Vorming op maat

Vormingsaanbod Expertisecentrum Dementie Memo

Voor wie?

Het expertisecentrum dementie Memo probeert een antwoord te bieden

op alle mogelijke vormingsvragen vanuit:

 • het onderwijs
 • de residentiële voorzieningen
 • de thuiszorgsector
 • verenigingen voor mantelzorgers
 • bewegingen voor ouderen
 • socio-culturele verenigingen
 • … 
168x225_foto vorming2

 

Dit vormingoverzicht geeft een idee van welke thema’s kunnen gevraagd worden.  We proberen zoveel mogelijk maatwerk te bieden en bijgevolg zijn aanpassingen mogelijk (bijvoorbeeld naar het aantal uren, de methodiek of het aantal deelnemers van de vorming toe).

Wat?

Basisvormingen en vormingen op maat worden verzorgd voor professionele hulpverleners. Dit zijn de eigen medewerkers van het expertisecentrum dementie Memo of freelance-lesgevers met expertise in de zorg voor personen met dementie. Nabesprekingen van films, documentaires, theaterstukken of avondlezingen over basisvragen “Wat is dementie? Hoe omgaan met?” worden vaak gegeven door vrije vormingsmedewerkers die door ons opgeleid en gecoacht worden. Vaak werken ze deeltijds in de zorgsector of hebben ze als ervaringsdeskundige hun kennis over dementie opgebouwd.

De meest gevraagde “Basisvorming dementie” omvat volgende aspecten:

 • wat is dementie
 • hoe herken je dementie
 • hoe wordt een diagnose gesteld
 • wat zijn de verschillende soorten en fasen dementie
 • de beleving van de persoon met dementie
 • hoe ga je om met dementie en met de persoon met dementie
 • hoe kan je nog communiceren met personen met dementie.

We vertrekken graag vanuit herkenbaar beeldmateriaal uit de docureeksen “Geprikkeld door dementie” of “Pluk de Dag”.

Wens je verdieping in een ander luik van dementie dan kan je kiezen uit volgende thema’s:

 • animatieve Grondhouding
 • belevingsgerichte Zorg
 • comfortzorg
 • communicatie
 • communicatie in team
 • dementie en muziek – de werking van muziek op ons brein
 • emancipatorische grondhouding – Hoe de regie over het leven (terug) geven aan de persoon met dementie?
 • ganzenbordspel over omgaan met rouw en verlies (spel voor mantelzorgers)
 • groepen begeleiden (familiegroepen – vrijwilligers)
 • jongdementie
 • kernkwadranten – kernkwaliteiten
 • les geven over dementie (aan het onderwijs)
 • martha’s en Maria’s in de zorg (samen op weg – denkers en doeners)
 • mens-erger-je-niet-spel (communiceren met personen met dementie – hoe doe je dat? – voor mantelzorgers en familie)
 • omgaan met (on)macht
 • omgaan met familie
 • omgaan met Moeilijk Hanteerbaar Gedrag
 • palliatieve zorg bij personen met dementie
 • spreken voor publiek
 • vermissing (over begrijpen en voorkomen van dwaal-en doolgedrag)
 • voeding bij personen met dementie
 • vorming geven over dementie
 • waarden en normen
 • wat gaat er nu mis bij dementie? (inzichten in oorzaken en gevolgen van de ziekte)
 • word je eigen leider – Hoe belemmeringen omzetten naar kansen?
 • z-factor in de zorg – Talenten en kwaliteiten in de zorg voor personen met dementie
 • zinvolle dagbesteding voor personen met dementie
 • zorgen voor jezelf (voor mantelzorgers)
 • zorgen voor jezelf (voor professionele hulpverleners)

Teams of voorzieningen kunnen daarenboven bij Memo ook terecht voor Intervisie,  supervisie  of coaching.

Hoe?

Een vorming, nabespreking of andere wens wordt telefonisch of per mail aangevraagd. We maken dan graag met jou concrete afspraken omtrent het thema, het doelpubliek, de datum met begin- en einduur, het aantal deelnemers, de gewenste methodiek en de kostprijs. Laptop, beamer en geluidsboxen kunnen we meebrengen, maar als je dat zelf ter beschikking hebt, horen we dat graag tijdig.

Onze voorwaarden om een vorming of lezing aangenaam te kunnen brengen zijn: een voldoende ruim, goed verlucht lokaal dat kan verduisterd worden  (om het beeldmateriaal duidelijk te kunnen vertonen) met tafels en stoelen voor de aanwezigen. Testen jullie alvast de akoestiek?

Een parkeerplaats voor de lesgever, in de nabije omgeving van het vormingslokaal, is geen overbodige luxe. Indien er geen gratis parkeerplaats in de onmiddellijke omgeving is, rekenen we de parkeeronkosten mee aan.

Kostprijs?

 • basisvorming of standaardvorming uit bovenstaande lijst: € 75/ uur + verplaatsingsonkosten
 • vorming op maat: starttarief van € 100 + € 75/ uur  + verplaatsingsonkosten
 • begeleiding van het Ganzenbordspel, Mens-erger-je-nietspel op praatcafés of familiegroepen: € 125 (maximaal 3u) + verplaatsingsonkosten
 • de werking van het expertisecentrum dementie Memo met uitleg over ons documentatiecentrum stellen we graag GRATIS voor.