Nieuwe projectoproep: ‘Samen MENS’

Nieuwe projectoproep: ‘Samen MENS’

Met het project Samen MENS wil de Vlaamse overheid het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie verder verspreiden en verankeren in de woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties. Organisaties kunnen zich kandidaat stellen om een coachingtraject van 15 maanden rond persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie te volgen. De Vlaamse overheid financiert 75% van de kostprijs. De begeleiding is in handen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie.

Een onafhankelijke jury gaat de motivatie en het groeipotentieel na en selecteert in juni 20 organisaties. Er wordt rekening gehouden met de geografische spreiding.
Startdatum: 1 september 2021.

Stel je nu kandidaat door je aanvraagdossier in te dienen ten laatste op 6 mei. Alle informatie vind je terug op de website van de Vlaamse overheid via deze link.