Nieuwsbrief 04/24

In april was er een hele waaier aan projecten bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. We geven je graag een inkijk. Wij nemen jullie mee naar de plenaire zitting van het Vlaams Parlement waar de resolutie rond de financiële regeling over mensen met jongdementie werd goedgekeurd. Daarnaast kwamen de laureaten van ‘Iedereen Telt!’ samen op de eerste inspiratiedag. Als team gingen alle medewerkers van de Expertisecentra Dementie op 2-daagse in Affligem om ervaring en expertise uit te wisselen met inspirerende lezingen en workshops. Deze maand blikken we terug naar de vorige projectoproep van goede dementiezorg met ambassadeur Home Vrijzicht – Elverdinge. Vier keer per jaar organiseren we met onze partner Cera een dementie webinar. In het webinar van april kwamen mantelzorgers aan het woord. Op het tweede intersectoraal symposium van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) stelde de coördinator van het project ‘meten van de kwaliteit van leven, wonen en zorg’ voor. We doen in deze nieuwsbrief ook drie oproepen: één voor een enquête van een masterstudent die onderzoekt of de ondersteuningsmaatregelen voldoende zijn om de bijkomende kosten van de mantelzorg te dekken, een tweede voor uitwisseling van ervaring en expertise van mensen die met het instrument EAT (environment assessment tools) al aan de slag zijn gegaan. De derde oproep richt zich tot kandidaat-geïnterviewden voor een onderzoek naar hoe dementie ervaren wordt. Onze reeds eerder verschenen verkiezingsnota werd ook aangevuld met meer praktische tips en beantwoordt jullie vragen rond de komende verkiezingen.

Lees onze nieuwsbrief.

Volg je ons nog niet, abonneer je hier.