Nieuwsbrief 2 september 2016

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Dementie de essentie afbeelding

Lancering boek ‘Dementie. De Essentie’

In Vlaanderen hebben ongeveer 122.000 mensen dementie. Veel mensen kennen dan ook iemand in hun familie of hun sociaal netwerk die er mee te maken heeft. De media berichten geregeld over doemscenario’s en de toekomstige impact op het zorgbudget. Daar hoort steevast een pleidooi bij om stevig te investeren in het zoeken naar geneesmiddelen: anders kunnen we straks de nodige zorg niet meer betalen. In afwachting van dergelijke medicijnen blijft het zaak om nu goede dementiezorg te organiseren en met kennis van zaken over het thema te communiceren. Maar hoe?

Over dementie is veel informatie beschikbaar. Te veel om lezen, te veel om er snel de essentie uit te halen. In dit boek plaatst Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de belangrijkste informatie overzichtelijk bij elkaar. Hij richt de blik op de Vlaamse context en kijkt naar de dingen vanuit het perspectief van mensen die beroepsmatig zorgen voor personen met dementie en van mantelzorgers. Een bundeling van de kennis die ertoe doet.

Op 24 september wordt het boek gelanceerd tijdens de ‘Werelddag Dementie’ van de Alzheimer Liga Vlaanderen in Genk.

Je kan het boek ook al exclusief bestellen via onze e-shop.

Een recensie-exemplaar kan je aanvragen via pers@epo.be. Jan Steyaert is vanaf 20 september ook beschikbaar voor interviews. Contact opnemen kan via communicatie@dementie.be of pers@epo.be.

Communicatie is een zaak van respect

Recent onderstreepte het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in een opiniebijdrage nog eens het belang van taalgebruik als we communiceren over het thema dementie. Hoe we over mensen spreken heeft een aanzienlijke impact op hun levenskwaliteit. De boodschap van de expertisecentra dementie (en deze van mensen met dementie zelf) om niet meer te spreken van ‘de demente’ – ‘de dementerende’ maar van personen met dementie inspireert zelfs cartoonisten!

“We mogen mensen met dementie niet herleiden tot hun aandoening. Elke persoon is uniek. Toch horen we nog al te vaak spreken over ‘de demente’ en ‘de dementerende’. Mensen met dementie laten ons geregeld weten dat ze zich daardoor gestigmatiseerd voelen. Laten we daarom in onze communicatie respect als basis nemen”, aldus Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.
Ook op internationaal vlak blijft men ijveren voor genuanceerde beeldvorming en taalgebruik dat meer recht doet aan de realiteit van mensen met dementie. Onder andere in het Alzheimer Europe-rapport ‘The ethical issues linked to the perceptions and portrayal of dementia and people with dementia’ en de richtlijnen van het Dementia Engagement and Empowerment-project kan je heel wat bruikbare info vinden.

ecdcartoon
screenshot filmpje

Vakbeurs ‘Health & Care’

Van 28 tot 30 september staat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, geassisteerd door enkele regionale collega’s, op de vernieuwde vakbeurs ‘Health & Care’ in Flanders Expo in Gent. ‘Health & Care’ is de plek om te netwerken: bij voorkeur aan onze stand (nr. 3208)! Je kan er de meeste van onze publicaties inkijken of aanschaffen, waaronder in primeur het nieuwe boek ‘Dementie. De Essentie’, van Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ook de vormingsprogramma’s zijn ter beschikking.
Op woensdag 28 september is er een voordracht van Kathleen Vandenbroucke, vormingsmedewerker en ergotherapeut bij regionaal expertisecentrum dementie Sophia, over het lerend vermogen van personen met dementie. Te beluisteren van 11.45 uur tot 12.30 uur in hal 7.

Meer info kan je vinden via het beursplan op de conferentiewebsite.

‘Move for Dementia’ in Brugge

Op zondag 4 september komen in heel Europa mensen in beweging om aandacht te vragen voor dementie onder het motto ‘Move for Dementia’.  Onze collega’s van regionaal expertisecentrum dementie Foton uit Brugge zijn solidair en wandelen mee, want bewegen is belangrijk en brengt mensen samen. De bewustmakingscampagne werd opgezet door de ‘mensvriendelijke gemeente’ Enger in Duitsland. Enger is, net zoals regionaal expertisecentrum dementie Foton, een laureaat van EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia). EFID ondersteunt ook ‘Move for Dementia’.
Heb je op zondag nog niets gepland? Iedereen is van harte welkom op deze prachtige wandeling langs pittoreske Brugse wegen!

Meer info kan je vinden op de website van regionaal expertisecentrum dementie Foton.

move for dementia
2016-05-23_BIODEM10

In gesprek met onderzoeker … Sebastiaan Engelborghs

Wie in de wetenschappelijke literatuur op zoek gaat naar informatie over dementie, komt heel veel publicaties tegen die voor een leek zonder neurologische en/of biomedische scholing volstrekt onverstaanbaar zijn. De eiwitten en neuronen buitelen er over elkaar, het wemelt er van afkortingen als sTREM2, ABCA7, TBK1 of C9orf72. En toch ligt in dat onderzoek de zoektocht naar een toekomstige medische behandeling die dementie afremt of misschien zelfs terugdringt. Belangrijk genoeg dus om er meer over te willen weten.
Gelukkig blijken de auteurs van dergelijke teksten voor de leek een pak toegankelijker dan de teksten zelf. We spraken met Sebastiaan Engelborghs over zijn klinisch werk als neuroloog en coördinator van de geheugenkliniek bij ZNA (Ziekenhuisnetwerk Antwerpen) en zijn onderzoekswerk als hoogleraar bij het departement biomedische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is er directeur van BIODEM, het centrum voor onderzoek naar biomarkers voor dementie.

Het volledige interview kan je lezen op onze website.

‘Het Spel van de Verbeelding’

Op donderdag 15 september wordt ‘Het Spel van de Verbeelding’ voorgesteld. Iedereen is van harte welkom om 15.30 uur in M-Museum Leuven. Kasper Bormans en Prof. Dr. Dirk De Wachter gaan in gesprek over de kracht van verbeelding en wat het betekent om je onuitputtelijke bron van verbeelding open te stellen. Kasper Bormans heeft er zijn missie van gemaakt om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving te vergroten. Communicatie speelt daarin een cruciale rol. Na het succes van zijn boek ‘Wat Alz?’ ontwikkelde hij onder impuls van M-Museum Leuven ‘Het Spel van de Verbeelding’. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek en empirische studies naar optimale communicatie kwam hij tot een bijzondere manier om contact te leggen met mensen met dementie. ‘Het Spel van de Verbeelding’ vertrekt vanuit de wereld van dementie maar confronteert ons allemaal met een speelse manier van communiceren die we als samenleving verloren lijken te zijn.

“Aan de hand van 165 speelkaarten met heldere beelden leg je spontane en opmerkelijke verbanden, open je je verbeelding en treed je op een heel nieuwe en positieve manier in contact met elkaar. Het spel nodigt je uit om je comfortzone te verlaten, woorden te vinden voor gevoelens en elkaar te ontmoeten in de speeltuin van verwondering”, aldus Kasper Bormans.

Het volledige programma voor de voorstelling kan je hier downloaden.

foto spel van de verbeelding
smikkel smakkel

Personen met jongdementie en hun mantelzorgers op stap in Antwerpen

Op zaterdag 6 augustus werden een 30-tal personen verwelkomd bij het standbeeld van Brabo in Antwerpen, waaronder een aantal personen met jongdementie. Twee gidsen van de Stad Antwerpen namen elk 15 mensen mee op de ‘Smikkel Smakkel’-wandeling door de oude stadskern. De gidsen kregen vooraf een uitgebreide vorming van regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN over hoe een wandeling voor personen met jongdementie het best georganiseerd wordt. De gidsen loodsten de groepen enthousiast door de gezellige ‘Koekenstad’. Onderweg werden de deelnemers verwend met tal van snoeperijen die de zintuigen volop prikkelden.

Achter elke lekkernij schuilde een mooi verhaal over de geschiedenis van Antwerpen. Zo proefden we aan Het Steen van een lekker roggeverdommeke, terwijl de gids ons de geschiedenis van deze gewezen Antwerpse gevangenis vertelde. Aan het Vleeshuis kregen we de geschiedenis van ‘verloren maandag’ te horen en werden we getrakteerd op een worstenbroodje. Er werden heel wat herinneringen gedeeld waardoor de wandeling een interactief karakter kreeg. Gedurende de ganse wandeling werden wetenswaardigheden gekoppeld aan streekproducten: bolleke Koninck, Elexir d’Anvers, Antwerpse handjes, … Eindpunt was een authentiek bruin café, waar beide groepen terug samenkwamen en ervaringen werden uitgewisseld. Een geweldig initiatief dat zeker en vast voor herhaling vatbaar is!

De wandeling werd georganiseerd vanuit de Familiegroep Jongdementie regio Turnhout i.s.m. Ons zorgnetwerk vzw, KYMA, Dagverzorgingscentrum voor personen met jongdementie NOAH in Berlaar en De Toren in Antwerpen.

Vormingen in de kijker

Ons nieuw vormingsaanbod voor het najaar nog niet gezien?
Mis de opleidingen van september en oktober niet en schrijf nu nog in:
> 4 oktober: Onderdompeling in de wereld van dementie
> 6 oktober: Workshop reminiscentie
> 20 oktober: Workshop basale stimulatie
> 21 oktober: Vorming geven over dementie
> 27 oktober: Medicatiegebruik bij dementie

Interesse om referentiepersoon dementie te worden? Meld je nu aan!
Aanmeldingsformulier opleiding in Antwerpen (professionals uit de provincie Antwerpen)
Aanmeldingsformulier opleiding in Brugge (professionals uit de provincie West-Vlaanderen)
Aanmeldingsformulier opleiding in Dendermonde (professionals uit de provincie Oost-Vlaanderen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest)
Aanmeldingsformulier opleiding in Hasselt (professionals uit de provincies Limburg en Vlaams-Brabant)

cover-nieuwe-vormingsbrochure-300x272

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >