Nieuwsbrief 28 april 2017

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

 

Een dementievriendelijk Vlaanderen kan maar slagen wanneer iedereen voor iedereen zorgt

Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) en Hilde Lamers (directeur Alzheimer Liga Vlaanderen) reageerden recent op het opiniestuk van Jan Bertels (SP.A) over het toenemend aantal mensen met dementie. ‘Vergeet dementie. Onthou mens’. Deze slogan verwijst naar de campagne die de Vlaamse overheid reeds enkele jaren onafgebroken voert om dementie bespreekbaar te maken in alle lagen van de bevolking. Met de mens centraal, niet de aandoening. Dementie is inderdaad, zoals Vlaams parlementslid Jan Bertels in het opiniestuk terecht aangeeft, de zorguitdaging van de toekomst. Tegen 2060 verdubbelt immers het aantal mensen met dementie, vooral ten gevolge van de vergrijzende samenleving. Zo staat het inderdaad ook in het Dementieplan Vlaanderen. Dat Vlaanderen hierin ambitieus moet zijn, onderschrijven wij ten volle. We delen echter niet de mening dat er stilstand zou zijn op het terrein. Hoezo windstilte?

Je kan het volledige opiniestuk lezen op de website van Knack.

 

North Sea Dementia Group houdt jaarlijks congres in Antwerpen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen was van 19 tot 21 april 2017 gastheer voor het jaarlijkse congres van de North Sea Dementia Group. Deelnemers uit 8 verschillende Europese landen wisselden er informatie en ervaringen uit over zorg voor personen met dementie. Met 17 presentaties en 4 werkveldbezoeken was het een goed gevuld programma. Vanuit Vlaanderen lieten we de deelnemers kennis maken met onder meer ons werk rond beeldvorming (Baldwin Van Gorp van de KU Leuven en de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’) en de zoektocht naar primaire preventie van dementie (Olaf Moens van VIGeZ). Collega’s Jurn Verschraegen, Jan Steyaert en Herlinde Dely namen deel aan het congres, Universiteit Antwerpen zorgde voor de perfecte locatie.

Een uitvoerig verslag van dit congres verschijnt begin mei op onze website en/of kan via mail opgevraagd worden, via info@dementie.be.

Dementie zal onze mooie herinneringen nooit kunnen afpakken

In een nieuwe pakkende radio-docu doorbreekt de Alzheimer Liga Vlaanderen het taboe rond jongdementie. Zes personen met dementie lieten hun mooiste herinneringen vereeuwigen op antenne. “Op jonge leeftijd valt de aandoening ontzettend zwaar”, klinkt het bij de Liga. “Mensen met jongdementie beseffen wat hen te wachten staat. Daarom gaven we hen de kans om boodschappen in te spreken voor later, nu het nog kan.”

Op het onlineplatform dat de Liga heeft ontwikkeld, in samenwerking met het regionaal expertisecentrum dementie Paradox, kunnen mensen met dementie herinneringen achterlaten voor later. De campagne is gekoppeld aan een  – ikbenernog.be – waarop iedereen zelf een herinnering kan achterlaten voor z’n geliefde.

Je komt alles te weten over de nieuwe campagne op onze website.

 

Eén jaar Zorgcirkels Jongdementie

Het project Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven zet op zondag 7 mei de deuren open in hét Ontmoetingshuis, Woning 1 en het Dagcentrum van De Wingerd. Een veertigtal personen vond sinds de start van het innovatieve project, rond deze tijd vorig jaar, de weg naar een voordien onbestaand diensten- en zorgaanbod. Zij getuigen vandaag dat hun ‘zorgcirkel’ voor hen, als persoon met jongdementie, een cruciaal deel is geworden van het dagelijkse leven en bijdraagt aan meer kwaliteit.

Met deze opendeurdag wil men het initiatief verder bekend maken bij het brede publiek: in de eerste plaats de personen met jongdementie zelf, hun gezinnen, hun mantelzorgers en de professionele doorverwijzers. Maar we tonen ook alle sympathisanten en de mensen uit de buurt, studenten en stagebegeleiders van betrokken opleidingsinstellingen graag een keertje wat er binnen die verschillende ‘zorgcirkels’ precies gebeurt.

Het volledige programma en de verschillende locaties vind je via deze link.

 

Gezocht: deelnemers voor onderzoek KU Leuven over zinbeleving bij ouderen met Alzheimer

Ervaar jij jouw leven als zinvol? En wat houdt dit dan precies in? Onderzoek toont ons dat zin ervaren in je leven belangrijk is maar wat betekent dit dan voor mensen met Alzheimer? Deze vragen hopen we te beantwoorden met jouw hulp. Omdat we hierbij willen vertrekken vanuit de beleving van de persoon met Alzheimer zelf, zijn we op zoek naar ouderen die hier graag met ons willen over praten. Dit gebeurt in jouw eigen woning en duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. We zijn op zoek naar deelnemers die ouder zijn dan 65 jaar, een diagnose van ziekte van Alzheimer hebben (in beginnend of matig stadium) en thuis wonen (al dan niet bij familie) of in een serviceflat. Het onderzoek is een studie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) met medewerking van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Indien je bijkomende vragen of interesse hebt, aarzel niet om ons te contacteren:
Drs. Laura Dewitte : laura.dewitte@kuleuven.be, 016 37 42 54
Prof. Dr. Jessie Dezutter: jessie.dezutter@kuleuven.be, 016 32 61 27

 

 

 

Praktische gids zet familiale bewindvoerders op weg

Een familielid onder gerechtelijke bescherming plaatsen is ingrijpend. Voor sommige ouderen met dementie, volwassenen met een handicap of een psychiatrische aandoening kan het nochtans soms (tijdelijk) de beste optie zijn. De wetgever heeft een voorkeur voor familiale bewindvoerders. Familieleden willen vaak helpen, maar weten niet hoe. Met een praktische eerstelijnsgids maken de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) hen wegwijs.

Je kan de gids hier downloaden of bestellen.

 

 

Derde editie ‘Summer course – Ethics in Dementia Care’

Van 5 tot 7 juli 2017 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de derde editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, fysieke fixatie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT en ethisch overleg op team- en instellingsniveau. Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen.

Meer info en aanmelden kan via deze website of via mail naar Chris.Gastmans@kuleuven.be. De deadline voor ‘early bird registration’ is 15 mei.

 

Meet me @ M HKA

Het M HKA in Antwerpen organiseert interactieve rondleidingen voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Het programma ‘Meet Me @ M HKA’, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, richt de aandacht op de rijke emotionele en intellectuele ervaringen die een museumbezoek kan uitlokken. Terwijl het (korte termijn)geheugen bij mensen met beginnende dementie merkbaar achteruit gaat, geldt dat niet voor de fantasie. Die blijft veel langer levendig en rijk. Samen kijken naar kunst stimuleert het zelfbewustzijn en de zelfexpressie van de deelnemers.

Meer informatie vind je op de M HKA-website.

OKRA Zorgmagazine

‘Rusthuisbewoners horen erbij’, met die titel ging OKRA de Zorgweek in van 18 tot 25 april. Naar aanleiding van deze Zorgweek werd een Zorgmagazine gepubliceerd, bedoeld voor bewoners van woonzorgcentra en hun mantelzorgers. Het magazine staat in het teken van het dagelijkse leven in een woonzorgcentrum. Verschillende getuigenissen van bewoners, familieleden en vrijwilligers, de minister van Welzijn aan het woord over zijn droom i.v.m. wonen voor ouderen, positieve verhalen van personen met dementie (en over psycho-educatie ‘Dementie en nu’) en uiteraard ook nieuws over zorgrecht komen aan bod in dit nuttige document voor iedereen die begaan is met het reilen en zeilen in een woonzorgcentrum. Het zorgmagazine wordt tijdens het voorjaar bezorgd aan 10.000 bewoners van woonzorgcentra in Vlaanderen.

Je kan het magazine hier digitaal lezen.

 

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf nu nog in:

> 18-19 mei 2017: Validation
> 1 juni 2017: Ongewoon gewoon – omgevingszorg bij personen met dementie – voor de thuiszorg
> 1 juni 2017: Intervisie en dialoog Dementie-en-nu coaches

 cover-nieuwe-vormingsbrochure-300x272

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >