Persbericht: Lancering 'Hand in Hand' - manifest voor Vlaanderen van mensen met dementie en hun naasten

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

 

Persbericht: Lancering ‘Hand in Hand’ – manifest voor Vlaanderen van mensen met dementie en hun naasten

“Een belangrijke uitdaging voor mij is dat de samenleving mensen met dementie niet meer gaat betuttelen. Het wordt tijd dat ze ons behandelen als gewone mensen, dat ze op een normale manier praten met ons.”
(Paul Goossens – Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie)

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen lanceren vandaag samen een krachtige oproep aan het toekomstige beleid: het Manifest ‘Hand in Hand’, geschreven door mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ ontstond het idee in oktober 2018 om een Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie op te richten, een primeur voor Vlaanderen! Deze werkgroep wil mensen met dementie en hun naasten een krachtige stem geven en de Vlaamse samenleving aanmoedigen om de autonomie van mensen met dementie en hun mantelzorgers te versterken.

Samen met de leden werden er duidelijke doelen en ambities geformuleerd: het pro-actiever inspelen op de media en opiniemakers, structurele betrokkenheid vragen van mensen met dementie bij projectontwikkeling, het verlenen van onderzoeks- en beleidsadvies en het waarderen van de expertise van mensen met dementie als uitgangspunt om het stigma rond dementie te helpen verminderen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De afgelopen jaren zijn er, onder andere met het Dementieplan Vlaanderen en het Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie, belangrijke stappen gezet in de richting van een dementievriendelijk Vlaanderen. Nu moeten we verder gaan op de ingeslagen weg. Dit Manifest is een duidelijk appel aan de samenleving om de rechten van personen met dementie te erkennen.”

Benieuwd naar het Manifest? Je kan het hier downloaden. En er is meer! Samen met de leden van de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie en hun naasten werd ook een audiovisueel statement opgenomen dat resulteerde in een drie minuten durend filmpje dat de noden en wensen van mensen met dementie kracht bij zet. Je kan hier de integrale versie bekijken.

Het pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving is meer dan ooit actueel. In 2035 zullen er meer dan 188.000 personen met (jong)dementie zijn. Daarom werd er enkele weken geleden nog een ‘Doe-boek’ gelanceerd door de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), de Alzheimer Liga Vlaanderen, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad om lokale besturen te ondersteunen om onze dementievriendelijke ambities slagkracht te geven!

Het Manifest werd samen met de introductievideo gemaakt door de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie en hun naasten, waarvan de leden ook beschikbaar zijn voor bijkomende uitleg of een interview. Je kan hiervoor contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactpersonen voor de pers

Olivier Constant, communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen,
olivier.constant@dementie.be – 0486 40 78 41

Cindy Vanwelckenhuijzen, stafmedewerker communicatie & fondsenwerving Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, communicatie@alzheimerliga.be – 0472 13 57 99

 

 

< boven > < venster sluiten >