Nieuwsbrief 01/07/2016

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Zorgcirkels jongdementie schieten uit de startblokken

Op 14 en 19 juni werden de ‘Zorgcirkels Jongdementie’ op gang gedraaid door o.m. Rick de Leeuw, Koen Buyse (Zornik) en Jan Vanwezer, in het nieuwe ontmoetingshuis jongdementie in Leuven. Sinds het voorjaar van 2015 werkt regionaal expertisecentrum dementie Memo, samen met verschillende partners en met steun van de provincie Vlaams-Brabant, aan de uitbouw van 8 zorgcirkels jongdementie: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleider, ontmoetingshuis, dagcentrum, woonunit, buddy-werking, vorming en een ontmoetingsgroep.

De indringende getuigenis van Jacques Roggen bezorgde de aanwezigen tijdens de opening kippenvel. Luid applaus voor de moed waarmee hij de essentie bracht: ondanks alles overwint de liefde. Voor collega Annemie Janssens (regionaal expertisecentrum dementie Memo en auteur van het boek ‘Dementie op jonge leeftijd’) is het ontmoetingshuis een lang gekoesterde droom die realiteit werd. We wensen de initiatiefnemers een voorspoedige vaart en hopen met hen mee dat deze prachtige locatie helpt om jongdementie een plek te geven.

Voor meer info en contactgegevens kan je terecht op de website van de zorgcirkels jongdementie.

De plechtige opening ging ook in de media niet onopgemerkt voorbij. Zo besteedden Het Nieuwsblad en ROB-TVaandacht aan dit unieke initiatief.

Project FAZODEM schakelt versnelling hoger

Een verantwoord en effectief gebruik van medicatie in de zorg voor mensen met dementie blijft een uitdaging. Daarom organiseerden onze collega’s van regionaal expertisecentrum dementie Paradox op 13 juni de studiedag ‘Farmaca bij dementie: do’s & dont’s’. Heel wat geïnteresseerden gaven present in Zwijnaarde voor een gevarieerde namiddag. Op het programma stonden o.a. collega Eline Moors die het innovatieve project ‘Farmaceutische zorg voor personen met dementie’ voorstelde en Prof. dr. Sebastiaan Engelborghs, over de stand van zaken van het onderzoek naar de ziekte van alzheimer. In het kader van een onderzoeksproject naar biomarkers voor een verbeterde alzheimerdiagnostiek, zoekt het team van Prof. Engelborghs trouwens nog gezonde vrijwilligers. Wil jij bijdragen aan dit onderzoek of wens je meer info? Surf dan naar de website van de Universiteit Antwerpen om het contactformulier in te vullen.

Naast de studiedag van 13 juni, werd op 20 juni na enkele maanden ijverig werk ook het patiëntenmateriaal van het FAZODEM-project voorgesteld aan de apothekers uit twee pilootregio’s. Eline Moors lichtte de materialen toe die ze zelf had uitgewerkt i.s.m. de stuurgroep van FAZODEM en met (financiële) steun van o.m. de Provincie Antwerpen. Prof. De Lepeleire bood nadien een duidelijk referentiekader bij de zorg voor personen met dementie, met veel aandacht voor de rol van de apotheker. Nu is het aan de apothekers om ermee aan de slag te gaan en te testen!

Heb je interesse om het project ‘Farmaceutische Zorg voor Personen met Dementie’ (FAZODEM) verder te zetten en op te schalen naar Vlaams niveau? Het Vlaams Apothekers Netwerk zoekt een voltijds projectcoördinator. De vacature verspreiden binnen je eigen netwerk mag ook altijd! Samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wordt gegarandeerd.

Onderzoeker in beeld … Hilde Verbeek

Er is veel bezorgdheid over de kwaliteit van residentiële ouderenzorg. Niet alleen in Vlaanderen, ook bvb. in Nederland. Net over de grens werkt onderzoeker Hilde Verbeek aan de universiteit van Maastricht op dit thema. Daar is ze één van de coördinatoren van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, een samenwerkingsverband tussen de universiteit en 7 zorginstellingen uit de regio. Men wil er vooral bruggen bouwen tussen wetenschap en de ouderenzorg.

Veel van de collega’s van Hilde Verbeek zijn ook bezig met onderzoek dat voor de zorg voor mensen met dementie relevant is. Zo werd er o.a. gewerkt aan een checklist om pijn te beoordelen bij personen met dementie en een toekomstvisie over zorg voor ouderen en over palliatieve zorg. Eind april promoveerde haar collega Hanneke Beerens op een vergelijking van kwaliteit van residentiële zorg voor mensen met dementie. In acht Europese landen werden ruim 2000 mensen bevraagd en dat materiaal werd aangevuld met observaties. Benieuwd naar de conclusie en de andere projecten van Hilde en haar collega’s?
Lees het volledige portret op onze website.

VZP-app ‘Voor ik het vergeet’ grondig vernieuwd

In oktober van vorig jaar deden we een oproep naar woonzorgcentra die de app ‘Voor ik het vergeet’ wilden testen. De app ondersteunt het voeren van vroegtijdige zorgplanningsgesprekken met personen met dementie. Na vele enthousiaste reacties bevroeg Eva Becquaert de deelnemende centra over hun ervaringen met de app. Op basis daarvan is er nu een versie 2.0. Op een studiemiddag op 6 oktober in Marke wordt deze versie voorgesteld, samen met de nieuwe richtlijn vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie. Noteer alvast de datum en neem al een kijkje opwww.voorikhetvergeet.be. Daar is ook de tekst van de thesis van Eva Becquaert te vinden.

Project ‘Knoop in je zakdoek’ leert kinderen meer over dementie

Marleen Custers en Inge Dreesen, elk referentiepersoon dementie in verschillende woonzorgcentra in Hamont-Achel, besloten hun krachten en ideeën te bundelen in een project gericht naar kinderen van het derde leerjaar. Aan de hand van verteltheater leren de kinderen over dementie. Het doel is taboes rond dementie doorbreken en een realistischer beeld meegeven.

De leerlingen kunnen thuis vertellen over wat hen is bijgebleven van deze dag aan de hand van een kaartje met contactgegevens. Zo moeten ook(groot)ouders niet met vragen over dementie blijven zitten en weten zij waar ze terecht kunnen. Het kaartje werd opgesmukt met een sleutelhanger bestaande uit een oma en opa-gelukspoppetje, aangeleverd door het OCMW van Hamont-Achel dat het project mee ondersteunde.

Meer info: Inge Dreesen, referentiepersoon dementie WZC Sint-Jan Berchmanstehuis, Bosstraat 7, 3930 Hamont – 011 610 580, inge@rusthuizenza.be

Gedichtenrubriek ‘Spiegelbeeld’

Elles Garretsen-van de Kamp komt uit Doetinchem (Nederland) en werkt al twintig jaar als verzorgster. Haar gedrevenheid om gedichten te schrijven over de zorgpraktijk komt voort uit haar werk met mensen met dementie. Als verzorgster binnen de Azora-Stichting in Ulft werkt ze met veel passie en plezier met deze mensen. Dementie blijft haar als aandoening fascineren: de diverse fases maken dat het voor iedereen verschillend is en je elke dag kan bijleren. De mens achter de aandoening blijven zien, is daarbij voor haar het allerbelangrijkste. Een drijfveer die Elles ook in haar gedichten en tekstjes laat doorschemeren.

 

Jouw naam

Ik fluister
ik fluister zacht jouw naam,
ik kijk rond,
ik zie je, maar jij ziet mij niet.

Ik fluister zacht,
in de hoop dat je snel komen mag,
niemand die mij hoort,
maar ik, ik wacht.

Totdat jij hoort, dat ik jouw naam fluister
je komt dichterbij, al gaat dit moeizaam,
je komt, je komt bij mij,
ik streel je wang, het voelt zo zacht.

Dan fluister ik, en zeg jouw naam,
in de wereld waar ik tracht te zijn: jouw bestaan.

© Elles Garretsen-van de Kamp

SAVE THE DATE:
inschrijving nieuw vormingsaanbod 2016-2017

In de loop van de maand juli gaat ons gloednieuwe vormingsprogramma de deur uit. Wij wensen de zorgsector en alle geïnteresseerden met dit vormingsaanbod blijvend te inspireren tot excellente dementiezorg!

Online inschrijven kan vanaf 15 juli via onze website, waar je ook alles te weten komt over alle nieuwe vormingen. Noteer deze datum alvast in de agenda!

Je kan ook nog steeds inschrijven voor de dialoogmomenten voor de trainers dementiekundige basiszorgverlener.

Redactie nieuwsbrief: medewerkers Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Eindredactie nieuwsbrief: Olivier Constant, communicatiemedewerker – communicatie@dementie.be

< boven > < venster sluiten >