Nieuwsbrief 24/03/2016

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Vroegtijdige zorgplanning bij dementie

Op 8 maart kregen de medewerkers van de expertisecentra dementie en de netwerken palliatieve zorg voorkennis van de richtlijn vroegtijdige zorgplanning bij dementie. Bruggen bouwen, respect voor de waardigheid van de persoon, dit nog vaak moeilijke thema bespreekbaar maken en de stem van alle betrokkenen respecteren, het zijn belangrijke uitdagingen. Tijdens de studiebijeenkomst was er heel wat inspiratie en enthousiasme om de vroegtijdige zorgplanning voor mensen met dementie te optimaliseren.

De richtlijn vroegtijdige zorgplanning is bijna klaar en wordt op 6 oktober officieel voorgesteld in Marke, samen met de app ‘Voor ik het vergeet’ van woonzorgcentrum De Ruyschaert. Benieuwd naar de aanbevelingen uit de richtlijn?

Je kan ze nu inkijken en beoordelen op duidelijkheid, aanvaardbaarheid en belangrijkheid via onze survey.

Langer thuis ondersteunen vanuit het woonzorgcentrum

Het klinkt misschien paradoxaal om vanuit een woonzorgcentrum zorgbehoevende ouderen niet op te nemen, maar toch te ondersteunen in het iets langer thuis wonen. Maar wat als er wachtlijsten zijn? Of er nog kansen op langer thuis verblijven gezien worden?

Een studente van de master sociaal werk van Universiteit Antwerpen gaat op zoek naar inspirerende voorbeelden van woonzorgcentra die werkwijzen uitgewerkt hebben om zorgbehoevende ouderen te ondersteunen om langer thuis te wonen.

Ken je zo een innovatief project en/of woonzorgcentrum met relevante praktijkervaring? Dan kan je haar contacteren via:eline.pisano@student.uantwerpen.be.

Congres ‘Open Minds’

Geestelijke gezondheid is als drinkbaar water, de motor van elk mensenleven. Maar cijfers tonen aan dat die motor steeds vaker hapert, met een hoge maatschappelijke kost en een lagere levenskwaliteit als gevolg. Trendanalyses wijzen uit dat psychische kwetsbaarheid hét gezondheidsthema van de komende decennia wordt. Er is dus werk aan de winkel, voor elk van ons. Willen we het tij keren, dan is een integrale aanpak cruciaal.  Hoe zorgen we voor betere samenwerking tussen ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg? Op welke manier krijgt de expertise in de woonzorgcentra optimale ondersteuning? Welke methodieken en samenwerkingsverbanden genereren een betere zorg voor oudere mensen met psychische zorgnoden ?

Op het congres ‘Open Minds’, dat op 26 en 27 mei in Brussel plaatsvindt, blikt Zorgnet-Icuro tien jaar vooruit. Hoe zal de samenleving er in 2026 uitzien? Wat zal er nodig zijn om ons dan psychisch weerbaar te maken? Met ‘Open Minds’ willen we de uitdaging aangaan om de juiste antwoorden uit te werken. Op het congres bieden internationale en nationale topsprekers een referentiekader om de broodnodige paradigmashift echt vorm te geven. Hoe kunnen we in de samenleving beter zorg dragen voor ons mentaal welbevinden? Hoe brengen we persoonsgerichte zorginnovatie in praktijk? Hoe creëren we een positieve dynamiek voor een nieuwe geestelijke gezondheidszorg?

Het congres richt zich tot iedereen die begaan is met de geestelijke gezondheid van de toekomst: niet alleen medewerkers en beleidsmakers uit de zorgsector, maar ook uit alle andere domeinen (ouderenzorg, werk, onderwijs, wonen, welzijn, cultuur, …). Professionals, gebruikers, families, vrijwilligers, … iedereen die begaan is met de toekomst van de geestelijke gezondheid in Vlaanderen is van harte welkom!

Meer info en inschrijven via de congreswebsite.

Terugblik Vlaams symposium jongdementie

Op 18 maart vond in Turnhout het Vlaams symposium jongdementie 2016 plaats. In de eerste plaats een bijeenkomst voor mensen met (jong)dementie en hun omgeving, maar onder de meer dan 200 aanwezigen waren ook heel wat professionele zorgverstrekkers en beleidsmakers van de partij. Deskundige sprekers behandelden actuele thema’s. Zo werd een getuigenis gebracht en kregen deelnemers nieuwe inzichten rond de medische en paramedische zorg bij jongdementie, gegeven door Professor dr. Sebastiaan Engelborghs.

Katja Van Goethem, dementie-expert bij regionaal expertisecentrum dementie Memo, gaf informatie over de omgang met jonge personen met dementie. Vervolgens werd het belang van trajectbegeleiding belicht door Kyma-trajectbeleider Kristof Berrens. Nadien nam Paul Braem, directeur van woonzorgcentrum Regina Coeli, het woord. Hij vertelde over de beleidsaanbevelingen van de Vlaamse werkgroep jongdementie. Het slotwoord werd verzorgd door Stefaan Berteloot, raadgever woonzorg van het kabinet van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Het symposium eindigde met een persmoment over het boek ‘Maestro Stromae’, de eerste publicatie uit de reeks ‘Simplified Stories’, een vereenvoudigde boekenreeks voor mensen met beginnende dementie.

Meer weten? Lees hier het uitgebreide persbericht.

Gedichtenrubriek ‘Spiegelbeeld’

Elles Garretsen-van de Kamp komt uit Doetinchem (Nederland) en werkt al twintig jaar als verzorgster. Haar gedrevenheid om gedichten te schrijven over de zorgpraktijk komt voort uit haar werk met mensen met dementie. Als verzorgster binnen de Azora-Stichting in Ulft werkt ze met veel passie en plezier met deze mensen. Dementie blijft haar als aandoening fascineren: de diverse fases maken dat het voor iedereen verschillend is en je elke dag kan bijleren. De mens achter de aandoening blijven zien, is daarbij voor haar het allerbelangrijkste. Een drijfveer die Elles ook in haar gedichten en tekstjes laat doorschemeren.

Empathie

In mijn lijf
versta ik pijn
In mijn verstand
versta ik pijn
Versta jij
mijn zijn?

© Elles Garretsen-van de Kamp

UITGELICHT:
studiedagen en opleidingen van de expertisecentra dementie

Graag maken we melding van aan te bevelen studiedagen die we binnenkort organiseren of die samen met ons regionaal netwerk worden ingericht.

Onderdompeling in de wereld van dementie, 14/04/2016, Hasselt

> Lees meer

Wonen en leven, ook met dementie, 15/04/2016, Leuven

> Lees meer

Comfortzorg, 21/04/2016, Leuven

> Lees meer

Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis, 26/04/2016, Geel

> Lees meer

Tussen kracht en kwetsbaarheid: omgaan met familie, 28/04/2016, Gent

> Lees meer

< boven > < venster sluiten >