Nieuwsbrief 26/02/2016

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Lancering rapport eerste WHO-ministerconferentie dementie

Op 16 en 17 maart 2015 organiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève de eerste wereldwijde ministerconferentie in het teken van dementie. Recent werd het rapport gepubliceerd met de krachtlijnen en belangrijkste thema’s die werden besproken. Uiteraard krijgt ook de ‘call for action’ voor een wereldwijde aanpak van de diverse uitdagingen rond dementie een centrale plaats.
“Naast belangstelling voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, was er ook aandacht voor de mensen met dementie van vandaag”, blikt Jurn Verschraegen (directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, zie foto) terug. Op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen woonde hij de conferentie bij.

“Er werd verwezen naar specifieke opleidingsprogramma’s voor hulpverleners, maar ook naar de rol die technologie kan spelen (e-health, informatisering van zorgdossiers, …). We pleitten voor een cocktail van benaderingen waarvoor internationale samenwerking meerwaarde kan bieden. Coördinatie en harmonisering van de verschillende researchprojecten en werkmethodes die zich momenteel wereldwijd ontwikkelen vormt daarvan een onderdeel. Tijdige detectie van de aandoening en monitoring zijn een noodzaak om de levenskwaliteit van de betrokkenen en de ondersteuning van alle zorgverstrekkers te optimaliseren.” Dementie moet volgens de deelnemers aan de conferentie volwaardig deel uitmaken van het volksgezondheidsbeleid op elk beleidsniveau. Daarom werd gepleit voor een inclusief beleid waarbij de persoon centraal staat, niet de aandoening.

Het volledige rapport kan je hier downloaden.
Bekijk hier de tussenkomst van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen tijdens de conferentie in Genève.

Via onze website kan je ook het volledige dossier rond de WHO-conferentie en de actuele stand van zaken herleze

Terugblik studiedag ‘De Schat van je Leven’

Op donderdag 4 februari tekenden meer dan 150 aanwezigen present voor het symposium ‘De Schat van je Leven’. De aula van Howest in Brugge zat goed vol voor een gevarieerd programma waarin alle aspecten van reminiscentie binnen de zorg voor mensen met dementie aan bod kwamen. Jurn Verschraegen(directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) en Herlinde Dely (Howest), trapten de studiedag af: “Omgaan met dementie is geen kookboek met vaste recepten. Het is steeds opnieuw samen zoeken om in te zetten op mogelijkheden bij mensen met dementie. Reminiscentie kan in alle fases van de aandoening extra kleur geven aan het leven.”

Het volledige verslag van de studiedag lees jehier.

Interesse in het reminiscentiepakket ‘De Schat van je Leven’? Je kan het kopen voor 33.90 euro viawww.deschatvanjeleven.be of tegen 10% korting via de e-shop van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Benefietactie ‘Mijn liedje voor jou’

Drie jaar na de eerste cd van ‘De Stem van ons Geheugen’, zijn de plannen voor een opvolger concreet. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Koor&Stem willen graag een beroep doen op het engagement van koren en contactkoren om dat mogelijk te maken.

Om de bewerking en opname van de tweede cd te financieren zetten we de benefietactie ‘Mijn liedje voor jou’ op touw. Koor&Stem nodigt alle koren, dirigenten, zangers en muzikanten uit om een benefietactie op te zetten voor één van de liedjes van de nieuwe cd. Ook voor de koren zit er iets in de actie. Afhankelijk van het bedrag dat zij inzamelen, kunnen zij een vermelding en zelfs eigen koorbewerking ontvangen van het liedje waarvoor zij geld inzamelen.

Alle acties lopen van 1 februari tot 1 mei 2016 en worden bijgehouden op een nieuw online-platform. Op dit platform kunnen ook individuen één van de koren of één van de liedjes steunen.
Heeft je (contact)koor hiervoor interesse? Bezoek de campagnewebsite en lees alles over de actie!

Meer info: katrien.van.geystelen@koorenstem.be

Recensie ‘Alzheimer onderzocht’

In 2014 schreef wetenschapsjournalist Koos Neuvel al het zeer leesbare Alzheimer, biografie van een ziekte. Daarin beschrijft hij naar aanleiding van de diagnose dementie bij zijn moeder hoe deze aandoening de afgelopen eeuw op de maatschappelijke en politieke agenda kwam te staan. Voor wie het nog niet gelezen heeft, zeker een aanrader!
Maar nu is er dus alweer een nieuw boek van Koos Neuvel, dit keer in samenwerking met drie collega’s uit de onderzoekswereld.

Het begint in hoofdstuk 1 met een korte samenvatting van zijn 2014 boek, maar gaat daarna op zoek naar wat de huidige wetenschappelijke wereld al te weten is gekomen over ontstaan, behandeling en preventie van de aandoening. Hoofdstukken 2, 3 en 4 gaan over de miniatuur-oorlog in onze hersenen: wat doen het amyloïd-bèta eiwit en onze genen om dementie te veroorzaken, en hoe brengen we medicijnen in stelling om weerwerk te verrichten?

Lees hier de volledige recensie.

Nieuwe Familiegroep Alzheimer Liga Vlaanderen in Geel

Vanaf 24 maart 2016 wordt er een nieuwe Familiegroep Dementie regio Geel van de Alzheimer Liga Vlaanderen opgericht i.s.m. het Sociaal huis Geel, NOAH Geel, Huis Perrekes en WZC Zusterhof. De eerste bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van Geel op 24 maart van 14 uur tot 16 uur. Het thema is: ‘Dementie is (meer) dan vergeten’. Alle mantelzorgers zijn van harte welkom.
Meer info via Rina Meeus: geel@alzheimerliga.be.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw heeft tot doel zoveel mogelijk familieleden en mantelzorgers van (jonge) personen met dementie te bereiken en wil hen de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Hiertoe richt de Alzheimer Liga Vlaanderen Familiegroepen (Jong)Dementie op, verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Met de Familiegroepen (Jong)Dementie spelen we in op één van de grootste behoeften van de mantelzorgers en familieleden, namelijk informele toegang tot informatie en lotgenotencontact.

We zijn ook nog op zoek naar meer vrijwilligers om deze Familiegroep Dementie te ondersteunen.
Interesse? Neem contact op met het secretariaat van Alzheimer Liga Vlaanderen:
Alzheimer Liga Vlaanderen, Rubensstraat 104/4, 2300 Turnhout, 014 43 50 60, 0800 15 225 (gratis hulp- en infolijn),secretariaat@alzheimerliga.be, www.alzheimerliga.bewww.jongdementie.info

Gedichtenrubriek ‘Spiegelbeeld’

Elles Garretsen-van de Kamp komt uit Doetinchem (Nederland) en werkt al twintig jaar als verzorgster. Haar gedrevenheid om gedichten te schrijven over de zorgpraktijk komt voort uit haar werk met mensen met dementie. Als verzorgster binnen de Azora-Stichting in Ulft werkt ze met veel passie en plezier met deze mensen. Dementie blijft haar als aandoening fascineren: de verschillende fases maken dat het voor iedereen verschillend is en je elke dag kan bijleren. De mens achter de aandoening blijven zien, is daarbij voor haar het allerbelangrijkste. Een drijfveer die Elles ook in haar gedichten en tekstjes laat doorschemeren.

Onrustige handen

Onrustige handen
ze bewegen heen en weer,
toch lijken ze ergens te stranden,
onrustige bewegingen keer op keer.

Wat geeft het aan?
is het hoe je je voelt?
het liefst neem ik je mee ver hier vandaan,
het laat me niet onbekoeld.

Onrustige handen,
onrust in je lichaam,
onrust al maanden,
steeds benoem ik zachtjes je naam.

Wensend dat de onrust weg ebt.

© Elles Garretsen-van de Kamp

UITGELICHT:
studiedagen en opleidingen van de expertisecentra dementie

Graag maken we melding van aan te bevelen studiedagen die we binnenkort organiseren of die samen met ons regionaal netwerk worden ingericht.

Betekenisvolle activiteiten voor thuiswonende personen met dementie, 23/03/2016, Brussel 

> Lees meer

Onderdompeling in de wereld van dementie, 14/04/2016, Hasselt

> Lees meer

Wonen en leven, ook met dementie, 15/04/2016, Leuven

> Lees meer

Comfortzorg, 21/04/2016, Leuven

> Lees meer

Validation, 25/04/2016-26/04/2016, Roeselare

> Lees meer

Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis, 26/04/2016, Geel

> Lees meer

< boven > < venster sluiten >