Nieuwsbrief 29/01/2016

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Meten is weten

Een organisatie die zich ernstig neemt, houdt ook rekening met zijn partners en klanten. Voor het eerst in onze geschiedenis willen wij peilen naar je tevredenheid over de werking van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Metingen zorgen immers voor feitenmateriaal dat ons in staat zal stellen om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op wie beroep op ons doet.

Graag nodigen we je daarom uit, als je met het Vlaamse Expertisecentrum in contact bent geweest, deze enquête in te vullen. Vertel ons wat we goed doen, maar ook waar het beter kan. We willen graag van jouw ervaringen leren. Je hebt hiervoor de tijd tot 29 februari, dan sluiten we deze enquête af. Jouw gegevens worden anoniem opgeslagen. Mocht je naar aanleiding hiervan alsnog met ons contact (secretariaat@dementie.be) willen opnemen, dan kan dat uiteraard ook. Mocht je niet met ons in contact geweest zijn, maar met een regionaal expertisecentrum, dan krijg je via hen de gelegenheid om je mening te geven. Dank voor jouw medewerking!

Welkom Miranda Vermeiren!

Op 4 januari startte Miranda Vermeiren als nieuwe VTO-medewerker (vorming, training en opleiding) bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Zij is master in de politieke en sociale wetenschappen en graduaat in het niet-commercieel management. Na projectervaringen als HR-consulente op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en bij de Stad Antwerpen, werkte zij bij het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit. Het ondersteunen van organisaties op het vlak van strategisch vormingsbeleid, competentie- en talentbeleid en diversiteit behoorden tot haar kerntaken. Bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen staat ze, samen met de regionale collega’s, in voor het vormingsaanbod naar zorgvrijwilligers, mantelzorgers en professionelen. We wensen haar heel veel succes!

In gesprek met onderzoekster Aagje Swinnen

Aagje Swinnen is als Universitair Docent verbonden aan de Universiteit Maastricht, maar haar roots liggen in Vlaanderen. Aan de Universiteit Gent studeerde ze Germaanse Talen (Nederlands/Zweeds). Aagje maakte een proefschrift over de representatie van vrouwen in de Nederlandse literatuur. Toen ze de roman ‘De Vermaledijde Vaders’ van Monika Van Paemel bestudeerde, waarin het hoofdpersonage een oudere schrijfster is, raakte ze ook meer en meer geïnteresseerd in de beeldvorming van ouderen binnen de literatuur.

“Zo begon ik me te interesseren voor leeftijd als identiteitsmarkeerder, de basisfilosofie van ‘Aging Studies’. Door op de zeer internationaal georiënteerde universiteit van Maastricht te komen werken, waar de voertaal Engels is, verbreedde mijn inhoudelijke focus. Zo begon ik over film en fotografie te schrijven. De representatie van dementie binnen deze media vormde daarin als onderdeel van het ouder worden een specifieke invalshoek”, blikt Aagje terug

> Lees het volledige interview

Symposium ‘Sterk in Mantelzorg’

Op donderdag 10 maart organiseren Sig en HoGent het symposium ‘Sterk in mantelzorg: kapstokken voor hulpverleners’ in Gijzegem (Aalst). Het belang van mantelzorg staat buiten kijf. Mantelzorgers zijn centrale partners in de zorg en verdienen optimale ondersteuning in hun taak. Voor hulpverleners is het van belang om een goede relatie op te bouwen met mantelzorgers en in te spelen op hun noden. Welke ondersteuning is er voorhanden voor mantelzorgers? Hoe kunnen mantelzorgers en hulpverleners elkaar nog beter vinden? Hoe kan je het netwerk versterken en je communicatie afstemmen? Op dit symposium voor hulpverleners en organisaties in de welzijns- en zorgsector delen de onderzoekers hun expertise en methodieken en gaan ze op zoek naar een antwoord op die vragen.

> Meer info en inschrijven

Summer course ‘Ethics in Dementia Care’

Van 6 tot 8 juli vindt in Leuven voor de tweede keer de Summer Course ‘Ethics in Dementia Care’ plaats, een organisatie van de KU Leuven o.l.v. Prof. Chris Gastmans (zie foto). Het toenemende aantal mensen met dementie in de komende jaren, de behandeling en de zorg voor mensen met dementie roepen een groot aantal belangrijke ethische vragen en verantwoordelijkheden op. Wat vinden we van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun latere einde van het leven? Wat zijn de opvattingen over kwetsbaarheid en waardigheid in het geval van dementie? Wat zien we als ‘goede zorg’ en ‘een goede dood’ voor mensen met dementie?

Het doel van de cursus ‘Ehtics in Dementia Care’ is om de uitwisseling te bevorderen van fundamenteel, klinisch-ethische en organisatorische-ethische benaderingen van zorg bij dementie. Tijdens deze driedaagse cursus zullen de nationale en internationale experts presentaties over verschillende ethische onderwerpen op het gebied van dementiezorg geven. Er wordt ook ruimschoots tijd voorzien voor intensieve discussie en interactie.

> Meer info en inschrijven

Nieuw rapport rond GPS-lokalisatie

De collega’s van Vilans uit Nederland hebben een rapport klaar met de resultaten van een onderzoek naar GPS-lokalisatiesystemen voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Vilans deed in 2015 onderzoek om meer inzicht te krijgen in de behoeften van zorgorganisaties op het gebied van lokalisatietechnologie en in hoeverre de huidige systemen daarin voorzien. Cretecs, het expertisecentrum zorgtechnologie waarmee we samenwerken, heeft aan dit onderzoek een (bescheiden) bijdrage geleverd.

> Lees meer

Symposium jongdementie

Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 175.000, hiervan zijn er minimaal 3000 jonger dan 65 jaar. Exacte prevalentiecijfers rond jongdementie zijn nog niet beschikbaar. Het aantal varieert tussen 3000 en 12000. Ook zij wensen kwalitatieve zorg, informatie en ondersteuning. En terecht! Mensen met (jong)dementie en hun naasten verdienen onze volle toewijding. De Alzheimer Liga Vlaanderen en haar partnerorganisaties onderstrepen dit belang nog eens met het Vlaams Symposium Jongdementie 2016.

Op vrijdag 18 maart kan je op campus Blairon van de Thomas More Hogeschool in Turnhout terecht voor een gevarieerd programma. De studiedag is een initiatief van de Alzheimer Liga Vlaanderen, Stichting Alzheimer Onderzoek, Kyma (project jongdementie arrondissement Turnhout) en integraal zorgaanbod jongdementie zorgregio Brugge (een initiatief van het woonzorgcentrum Regina Coeli).

> Meer info en inschrijven

Prijs Santkin steunt jonge onderzoekers

De prijs Santkin wordt tweejaarlijks uitgereikt en is bedoeld om jonge wetenschappers te bekronen en/of te ondersteunen voor hun onderzoek met betrekking tot de ziekte van Alzheimer. Afwisselend wordt de prijs uitgereikt voor onderzoek met betrekking tot de psychosociale aspecten en met betrekking tot de diagnose en de behandeling van de aandoening. Dit jaar staat de prijs Santkin (t.w.v. 10.000 euro) in het teken van psychosociaal onderzoek. Een individuele onderzoeker of ten hoogste drie samenwerkende onderzoekers kunnen zich tot en met 1 maart 2016 met 1 onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.

Het kandidaatsformulier dient als Word-bestand verstuurd te worden naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.  De deelnemingsvoorwaarden zijn in het volledige reglement van de Santkin-prijs terug te vinden. Dit is op te vragen via info@alzheimer-belgium.be of bij de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Gedichtenrubriek ‘Spiegelbeeld’

Elles Garretsen-van de Kamp komt uit Doetinchem (Nederland) en werkt al twintig jaar als verzorgster. Haar gedrevenheid om gedichten te schrijven over de zorgpraktijk komt voort uit haar werk met mensen met dementie. Als verzorgster binnen de Azora-Stichting in Ulft werkt ze met veel passie en plezier met deze mensen. Dementie blijft haar als aandoening fascineren: de verschillende fases maken dat het voor iedereen verschillend is en je elke dag kan bijleren. De mens achter de aandoening blijven zien, is daarbij voor haar het allerbelangrijkste. Een drijfveer die Elles ook in haar gedichten en tekstjes laat doorschemeren.

Lichaam en geest

Je bent me vergeten,
is het dat wat ons geestelijk uit elkaar heeft gedreven?
Toch blijven we samen streven
naar mooie momenten met elkaar.

Lichamelijk wil het zo zijn,
dat we elkaar verstaan.
Je geeft een sein,
samen zijn we zo sterk als een orkaan.

De herkenning geeft ons,
een moment van geluk.
Liefde maakt het nog zachter dan de allerzachtste dons,
het is waard, nog meer dan een goudstuk.

Wat is vergeten?
Als iemand voor altijd leeft in je geweten?

© Elles Garretsen-van de Kamp

ITGELICHT:
studiedagen en opleidingen van de expertisecentra dementie

Graag maken we melding van aan te bevelen studiedagen die we binnenkort organiseren of die samen met ons regionaal netwerk worden ingericht.

Dementie bij personen met een verstandelijke beperking, 16/02/2016 en 03/03/2016, Leuven

> Lees meer

Werken met basale stimulatie, 23/02/2016, Leuven

> Lees meer

Persoonsgerichte zorg, 04/03/2016 en 25/03/2016, Leuven

> Lees meer

Opleiding tot coach ‘Dementie en nu’, psycho-educatiepakket, 17/03/2016, Gent

> Lees meer

Comfortzorg, 21/04/2016, Leuven

> Lees meer

Validation, 25/04/2016 en 26/04/2016, Roeselare

> Lees meer

< boven > < venster sluiten >