Persbericht - Innovatieve applicatie geeft bewoners met dementie een stem bij beslissingen over hun vroegtijdige zorgplanning

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

 

Innovatieve applicatie geeft bewoners met dementie een stem bij beslissingen over hun vroegtijdige zorgplanning

Woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke wil in haar zorgverlening zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van haar bewoners met dementie, ook als dit niet zo voor de hand liggend is en communicatie alsmaar moeilijker wordt. Door het gebruik van nieuwe technologie in de vorm van de applicatie ‘Voor ik het vergeet’, wil men de noden van hun bewoners rond hun levenseinde beter begrijpen en hun zorg voor later kunnen plannen. “De applicatie is er initieel gekomen naar aanleiding van een projectoproep ‘vroeger nadenken… over later’ vanuit de Koning Boudewijnstichting (KBS). Intussen werd de applicatie verder uitgewerkt en geprofessionaliseerd, met steun van KBS en de Nationale Loterij en in partnerschap met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen”,  zegt Mario Eeckhout, directeur van WZC De Ruyschaert.

“Op donderdag 6 oktober 2016 wordt de applicatie ‘voor ik het vergeet’ gelanceerd bij de Vlaamse hulpverleners op een studiedag georganiseerd door het WZC De Ruyschaert Marke, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen met als titel  ‘Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app’ “, zegt Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw. “De applicatie maakt deel uit van een gans proces over vroegtijdige zorgplanning dat de gebruiker een visie, een methodiek en een tool aanbiedt. Het is meer dan enkel een manier om het gesprek te voeren”, zegt Paul Vanden Berghe, directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. Het project steunt op vier innovatieve pijlers nl. een gestructureerde vragenlijst voor het voeren van de eigenlijke gesprekken, de applicatie zelf, filmopnames van de gesprekken en tenslotte een dubbele analyse van de beelden door zowel team als familie.

Familieleden van de bewoner met dementie ervaren de gesprekken en de filmopnames als  positief en geven aan dat het hen ondersteunt in het nemen van beslissing rond het levenseinde. Beslissingen die, net door het voeren van het gesprek en het zien van de film, soms worden bijgestuurd. “Ik ging er altijd van uit dat moeder een levenslustige vrouw was die 100 jaar en meer zou en wilde worden … terwijl nu blijkt dat het voor haar allemaal niet meer hoeft …” , aldus de dochter van een bewoonster.

Tenslotte wordt op de studiedag ook nog de eerste wetenschappelijke richtlijn voorgesteld rond vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg, specifiek voor mensen met dementie. Dit is een internationale primeur en een unieke samenwerking tussen de vier Vlaamse universiteiten en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Deze moet professionele hulpverleners helpen bij de zorg en ondersteuning aan het levenseinde en hen bewust maken van de mogelijkheden en beperkingen.

Contact voor de pers
Mario Eeckhout, algemeen directeur WZC De Ruyschaert, Marke: 0497 61 41 47
Paul Vanden Berghe, directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: 0497 32 23 10
Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: 0478 38 76 84

Praktische info persvoorstelling
De app en de richtlijn vroegtijdige zorgplanning worden toegelicht op een persmeeting op 6 oktober van 11 tot 12 uur in Woonzorgcentrum De Ruyschaert, Kloosterstraat 25, 8510 Marke. Er zijn broodjes voorzien.

Op donderdag 6 oktober 2016 nodigen Woonzorgcentrum De Ruyschaert, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen de zorgsector en geïnteresseerde pers uit op het lanceringsmoment van het project en de daarbij horende applicatie ‘Voor ik het vergeet’.  Dit lanceringsmoment vindt plaats in de cafetaria van WZC De Ruyschaert, Kloosterstraat 25, 8510 Marke van 13 -16.30 uur. Wegens volgeboekt wordt dit evenement begin december herhaald.

Meer info: www.pallialine.be, www.voorikhetvergeet.be

app-fpapp-ruysschaertn_ed-vlaanderen-quadri-300dpiapp-vzp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< boven > < venster sluiten >