Persbericht - Baanbrekend project zorgt voor meer aandacht rond dementie in de apotheek

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

 

Baanbrekend project zorgt voor meer aandacht rond dementie in de apotheek

Vandaag telt Vlaanderen 122.000 mensen met dementie. Tegen 2060 zal dit aantal verdubbelen. 70% van hen verblijft nog thuis. Apothekers zijn, naast de huisarts, door hun nabijheid cruciaal in de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tot op vandaag werd daar, bij gebrek aan instrumenten, beperkt op ingezet. Ten onrechte, want mensen met dementie hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en een complex medicatieschema. Daarbij komt dat bij dementie zowel onder- als overdosering een risico is.

In Vlaanderen (incl. Brussel) zijn er 2707 apotheken, dus iedereen heeft er wel één in de buurt. Je loopt er zonder afspraak binnen en buiten. Hierdoor hebben patiënten een bijzonder groot vertrouwen in ‘hun apotheker’. Gemiddeld zijn er in Vlaanderen 100 patiëntencontacten per dag per apotheek. Dat betekent dat de Vlaming per maand maar liefst 8 miljoen keer de apotheek bezoekt! Deze laagdrempelige rol biedt mogelijkheden om ook op het gebied van dementie bij te dragen aan kwalitatieve zorg en maximale ondersteuning vanuit de apotheeksector. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte daarom in samenwerking met KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen) en VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) met het project FAZODEM – Farmaceutische zorg voor personen met dementie – voor het eerst een methodiek uit voor de apotheker.

Succesvol uit de startblokken

Voor de apotheker werden tal van handige handvaten ontwikkeld over thema’s die ertoe doen: een praktische gids rond medicatiegebruik, instrumenten om mantelzorgers vanuit de apotheek te ondersteunen en diverse patiëntenfolders over bvb. medicatie en het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie. Daarnaast kan de apotheker zijn kennis verbeteren via een e-learningpakket. “We zijn hiermee trendsetter in Europa. De doelen zijn broodnodig: tijdig herkennen van signalen van dementie in de apotheek, mantelzorgers info op maat aanreiken en het medicatiegebruik bij mensen met dementie optimaliseren. Met behulp van verschillende ontwikkelde materialen willen we de apotheker de nodige kennis en houvast bieden”, zegt projectleider en apotheker Eline Moors (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)

Een dertigtal apothekers uit de regio Hoboken-Wilrijk en Boom hebben tijdens een pilot de tools uitgetest en geëvalueerd. “Dit project toont aan dat patiënten voor meer dan hun medicatie in de apotheek terecht kunnen. Het materiaal maakt het bovendien gemakkelijker om ook de mantelzorger rechtstreeks aan te spreken en op die manier een blijvende meerwaarde te bieden voor de patiënt en zijn rechtstreekse omgeving.”, vertelt apotheker Smets uit Wilrijk die met het pakket kon proefdraaien. “Intussen heb ik al enkele mantelzorgers kunnen ondersteunen tot grote tevredenheid.

Gedeputeerde voor Welzijn Peter Bellens die vanuit de provincie Antwerpen een impulssubsidie gaf: “Met dit project tonen we dat onze provincie het verschil kan maken. We zijn pionier in Vlaanderen en daarbuiten. Met het project bereiken we in onze provincie naar schatting 22 000 mensen met dementie en hun omgeving. Hiermee realiseren we een snellere detectie van overbelasting van de mantelzorger, een correct medicatie-advies en een goed geïnformeerde apotheker en burger.”  Minister Vandeurzen heeft inmiddels beslist om dit project verder uit te rollen over heel Vlaanderen in samenwerking met VAN (Vlaams Apothekers Netwerk).

Persmoment en voorstelling van het ontwikkelde materiaal

Datum: Maandag 6 februari 2017
Plaats: Apotheek Smets, Letterkundestraat 2 – 2610 Wilrijk
Aanvang: 11.30 uur
Aanwezigen:
– Peter Bellens, gedeputeerde Provincie Antwerpen
– Apr. Eline Moors, projectleider FAZODEM – Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
– Apr. Ilse Smets, titularis apotheek Smets – pilootapotheker FAZODEM-project
– Een mantelzorger van iemand met dementie die het belang van de rol van de apotheker inzake dementie schetst vanuit eigen ervaring
– Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Contactpersonen voor geïnteresseerde pers:
Eline Moors: 0494 90 61 03, eline.moors@dementie.be
Jurn Verschraegen: 0478 38 76 84, jurn.verschraegen@dementie.be

Fazodem def

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< boven > < venster sluiten >