Vormingsnieuwsbrief 2019-2020

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

 

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Vormingsaanbod najaar 2019 – voorjaar 2020 beschikbaar

De waaier aan vormingen die je in ons aanbod terugvindt, bieden je kapstokken in tal van thema’s. Je vindt er inspiratie, methodieken, concrete handvaten, … maar je ontmoet er vooral ook lesgevers en collega’s uit andere organisaties met dezelfde passie voor goede zorg. De grote uitdaging is echter om wat je in onze vormingen leert telkens opnieuw te vertalen naar de unieke persoon met dementie waar je zorg voor draagt. Zo komen we tot afgestemde zorg waarbij de mens centraal staat.

Soms vraagt dat wat lef, dromen, creativiteit en durven tegen de stroom in te zwemmen. Maar weet dat je met elke kleine stap uiteindelijk bergen kan verzetten in het leven van iemand met dementie! Neem de tijd, snuister door ons aanbod en laat je inspireren …

Ambassadeur voor mensen met dementie in jouw organisatie

Referentiepersonen dementie zijn professionele hulpverleners die zich engageren om in de eigen werksetting de kwaliteit van begeleiding en zorg voor mensen met dementie en hun omgeving te bevorderen. In Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven kan je in januari 2020 starten met deze intensieve 11-daagse opleiding. De vraag is groot, snel reageren is dan ook aan te raden. Let op: eerste stap is aanmelding voor de opleiding, pas na goedkeuring van je aanmelding ontvang je van ons je inschrijvingslink.

Wegens de grote vraag organiseren we in 2020 voor de eerste maal op 6 locaties een opleiding tot referentiepersoon dementie:

  • Aanmelding Brugge – professionals werkzaam in West-Vlaanderen
  • Aanmelding Gent – professionals werkzaam in Oost-Vlaanderen
  • Aanmelding Antwerpen – professionals werkzaam in Antwerpen
  • Aanmelding Hasselt – professionals werkzaam in Limburg
  • Aanmelding Brussel – professionals werkzaam in Brussel
  • Aanmelding Leuven – professionals werkzaam in Vlaams-Brabant

 

Vormingsdagen

Langer thuis wonen is de wens van iedereen, ook van personen met dementie. Een van de manieren om dat mogelijk te maken, is het gebruik van hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen. Helaas zijn die nog te weinig bekend. Daarom organiseren we op dinsdag 19 november een studiedag over dit thema. Klik hier voor meer info en inschrijvingen.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen organiseert in 2020 een nieuwe leergang kleinschalig genormaliseerd wonen ism KOCA, De Bijster, Huis Perrekes en WZH Ten Kerselaere. Hou alvast de startdatum (11 mei 2020) vrij in je agenda! Inschrijven kan vanaf januari 2020.

In het kader van het boek ‘De vergeten dementie, een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie’ organiseert Politeia op 18 september 2019 een studienamiddag over de aandoening. De dag richt zich tot huisartsen, verpleegkundigen, CRA’s, referentiepersonen dementie, … Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Workshops

Workshops zijn gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën en het oefenen van praktijkvoorbeelden. Het accent ligt op kennisdeling en interactiviteit.

Vormingen voor specifieke doelgroepen

Dementievriendelijke woonomgeving: Mensen met dementie zijn meer dan wie ook afhankelijk van de kwaliteit van de materiële en sociale omgeving. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen biedt, in samenwerking met Vives Zorglab, de mogelijkheid tot het aanvragen van een consult. Zowel bij nieuwbouw/structurele verbouwing als bij renovatie/meubilering/aankleding is het mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen. Op deze manier wordt bijgedragen aan kwaliteitsvolle dementiezorg. Meer info? Bekijk snel de brochure ‘Consults dementievriendelijke woonomgeving’ via deze link!

Het sociaal fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor risicogroepen werkzaam in privé-voorzieningen. Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie? Dan kan je via het sociaal Fonds gratis een opleiding gegeven door medewerkers van de expertisecentra dementie aanvragen. Enerzijds betreft het een basisvorming (1 dag), voor alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie. Daarnaast kan er een specifieke vorming (3,5 dagen) worden aangevraagd, bedoeld voor basismedewerkers in zorg en begeleiding van personen met dementie. Nieuw in het aanbod betreft de 2-daagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’. Meer info? Klik snel op deze link!

Train de trainer – Dementiekundige basiszorg in de diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

In het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ staat een sterke dementiekundige basiszorg centraal. De erkende opleiding tot dementiekundige zorgverlener wil zowel verzorgenden als bachelors binnen de diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen opleiden tot dementiekundige basiszorgverleners. Dit zijn zorgverleners die niet alleen op een goede manier werken met en bij personen met dementie en hun omgeving, maar daar ook in worden geschoold via dementiespecifieke vorming en intervisie of supervisie.
Wil je deze opleiding aanbieden aan je medewerkers en heb je zelf geen trainer ter beschikking? Aanvraag voor een train de trainer kan via een mailtje aan miranda.vermeiren@dementie.be.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >