Op ons kan je rekenen!

Wij blikken terug op een boeiend 2018.

Een jaar waar we ons referentiekader dementie boven de doopvont hielden.
Een jaar waar we aandacht besteedden aan de nieuwe cijfers en de toekomstprognose van dementie in Vlaanderen.
Een jaar waar we de lokale beleidsmakers overtuigden om te investeren in dementievriendelijk lokaal beleid.
Een jaar waarin we mensen met jongdementie en hun families opnieuw perspectief boden door succesvol, samen met hen, de minister te overtuigen van de financiële zorgen bij een verhuis naar een woonzorgcentrum.
Een jaar waar we dankzij de steun van velen dementie verder als belangrijke gezondheidsuitdaging op de agenda plaatsten: in Vlaanderen maar ook samen en in afstemming met onze Europese collega’s in diverse projecten.
Een jaar waarin we via SaniMemorix aandacht vestigden op primaire preventie en risicoreductie van dementie.
Een jaar waarin mensen met dementie meer aan bod kwamen door de oprichting van de eerste Vlaamse werkgroep van personen met dementie.

Maar we kijken ook al vooruit. Daarom presenteren we je in aanloop naar 2019 graag in primeur ons memorandum dat we namens alle expertisecentra dementie in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen opmaakten richting de verkiezingen in 2019.

Onze wens voor 2019 is dat we steun en sterkte kunnen bieden aan wie met dementie te maken krijgt in welke situatie ook.
En dat Vlaanderen blijft investeren in goede dementiezorg voor iedereen.

Op ons kan je rekenen in 2019!