Onze studiedag rond intimiteit en seksualiteit: ‘Liefde … roest niet’

Thema’s als intimiteit, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag zijn vaak nog een taboe. Zeker in de ouderenzorg. Maar dit hoeft het niet te zijn!

 

Op deze studiedag staan we stil bij deze thema’s en gaan we hierover in gesprek met een aantal zeer boeiende gastsprekers.

 

Programma

Voormiddag:
Warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag.
Gastsprekers: Els Messelis, Gerontoloog & (co)auteur van 13 boeken rond ouder worden en Jan Van Velthoven, socio-cultureel vormingswerker en Gerontoloog.

Zij nemen ons mee in het thema grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van hun boek ‘Buiten de lijnen kleuren – warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag’. We staan vooral stil bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij een aantal casussen besproken zullen worden. Daarnaast leggen ze uit dat warme zorg hand in hand kan gaan met gedragscodes en huisregels. Vervolgens stellen ze hun manifest voor en geven ze 15 tips om warme zorg te installeren als middel tegen grensoverschrijdend gedrag.

 

Namiddag:

Gastspreker: Nelle Frederix, werkzaam binnen Aditi vzw.

Nelle komt praten over het thema intimiteit en seksualiteit en neemt ons mee voorbij de taboes die er nog steeds bestaan rond deze thema’s. Daarnaast reikt ze ook een aantal tips en tricks aan om intimiteit bespreekbaar te maken bij medewerkers, bewoners, familie,…

 

Praktisch

  • Wanneer? Donderdag 9/12/2021, 9u-16u45
  • Waar? Provinciaal vormingscentrum Malle (Smekensstraat 61, 2380 Malle)
  • Prijs? 95 euro
  • Inschrijven? Inschrijven via deze link