Overleg Platform Dementie 2022

Overleg Platform Dementie (OPD)

 

Dinsdag 18/10/2022 vond het Overleg Platform Dementie plaats. Onder een stralende zon en in de prachtige setting van Universiteit Antwerpen campus Drie Eiken mocht het regionaal expertisecentrum dementie (ECD) Orion i.s.m. PGN een 80-tal enthousiaste deelnemers uit de zorgregio’s Antwerpen en Mechelen ontvangen.

Het thema ‘vermissing en dementie’ sprak hulpverleners en organisaties duidelijk aan.

Na een mooie introductie stelde Anouck de Bruijn (coördinator ECD Orion), niet zonder trots, een vernieuwde versie van de vermissingsfiches voor. Deze wordt gratis en online beschikbaar gesteld (klik hier).

Daarna nam Felicia Bergs van politiezone HEKLA het woord. Er volgde een heldere uiteenzetting. We maakten een reis doorheen de procedure die opgestart wordt na een ontrustende verdwijning, mooi in beeld gebracht. Bovendien duidde ze op het belang van samenwerken tussen politiediensten, professionele hulpverleners en/of mantelzorgers.

In de pauze was het een lieve lust om te zien hoe stevig er genetwerkt werd.

    

 

Stephanie Spoelders, referentiepersoon dementie binnen WZC De Hazelaar (GZA Zorg & Wonen), nam ons mee in de werkwijze binnen hun huis wanneer een bewoner vermist is. Er werden nuttige tips gedeeld en bovendien gaf ze inzage in enkele toekomstplannen wat betreft vermissing en buurtwerking.

Samen met Kenny De Cuyper, verpleegkundig diensthoofd van de zorgzones Geriatie en Revalidatie binnen GZA Ziekenhuizen, wierpen we een blik op een aantal cijfers. Daarnaast deed hij het fixatie-arm beleid alsook hun vermissingsprocedure uit de doeken.

Dorien Scheirs, ergotherapeute binnen CM, liet ons kennis maken met een aantal (technologische) hulpmiddelen ter preventie van vermissing en vertelde ons hoe zij hiermee aan de slag gaat in de thuissituatie van personen met dementie.

Na deze stevige brok theorie nam Herman Wauters (PGN) het woord. Hij maakte de aanwezigen warm voor drie mini-workshops die in een doorschuifsysteem door iedere deelnemer bijgewoond werden.

De eerste workshop nam de huidige folder ‘Vermissing voorkomen’ met tien preventieve tips onder de loep. De folder dateert van meer dan tien jaar geleden en is toe aan een update. Dankzij de erg gewaardeerde inbreng en lucide blik van de deelnemers kunnen er stappen gezet worden richting een verbeterde en geactualiseerde folder.

In een daaropvolgende workshop werd er duchtig gebrainstormd over praktische tips en tricks om vermissing te voorkomen in de thuissituatie, het ziekenhuis en het woonzorgcentrum. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek en er ontstond een boeiende interactie.

Tijdens de laatste workshop stonden we stil bij het gebruik van alarm- en trackingsystemen ter preventie van vermissing bij personen met dementie. Is dit echt de ideale oplossing? Wat met privacy van de persoon met dementie? Welke voor- en nadelen kennen de verschillende systemen?

Ter afsluiting van deze namiddag richtte Herman Wauters zich tot het publiek met een aantal kritische reflecties en blikte hij vooruit.

Dat het een boeiende en inspirerende middag was. Veel dank aan iedereen die zijn steentje bijdroeg en in het bijzonder aan alle aanwezigen.

 

Ter info: Alle foto’s van deze namiddag kan je raadplegen via deze link.

Verslag: Malika El-Jafoufi, Herman Wauters, Nadia Hainaut, Jelle Baart en Anouck de Bruijn (26/10/2022)

Foto’s: Ronny Mullens