Overleg Platform Dementie 2023

SAVE THE DATE

Beste,

Ben je werkzaam in een voorziening of vereniging die instaat voor mantelzorgers of voor personen met dementie? Wil je graag met andere actoren ideeën delen, nadenken en werken aan een goede ondersteunen voor jonge mantelzorgers van personen met dementie? Waar loop jij tegenaan? Wat zijn jouw ervaringen met jonge mantelzorgers? We nodigen u graag uit op ons Overlegplatform Dementie.

Het Expertisecentrum Dementie Orion i.s.m. PGN organiseert dit najaar opnieuw Overlegplatform Dementie voor de zorgregio’s Antwerpen en Mechelen.

Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘Jonge mantelzorgers, al aan gedacht?’ centraal. Dankzij het uitwisselen van good practices en ervaringen, enkele boeiende gastsprekers en een platform tot overleg hopen we alle aanwezige professionele hulpverleners in de zorg en ondersteuning van jonge mantelzorgers van personen met dementie nieuwe handvatten mee te geven.We willen tijdens dit Overlegplatform Dementie samen nadenken, kritisch stilstaan, nieuwe ideeën genereren, inzetten op verbondenheid tussen diverse actoren enerzijds en kwaliteit van dienstverlening voor jonge mantelzorgers van personen met dementie anderzijds.Het concrete programma en locatie volgen spoedig, maar op deze manier kan je je alvast inschrijven via deze link https://forms.office.com/e/jUUFjhmKq1 of de QR-code en de datum noteren in jouw agenda. Wanneer je je nu reeds inschrijft, ontvang je later een e-mail met alle concrete informatie.Hopelijk tot dan!

SamengevatWat: Overlegplatform Dementie Antwerpen en MechelenLocatie: Antwerpen (fysiek), specifieke locatie wordt later nog meegedeeldWanneer: Dinsdag 28/11/2023, 13u-17u30Kostprijs: Gratis, inschrijven verplicht via deze link https://forms.office.com/e/jUUFjhmKq1 of de bijgevoegde QR-code. Inschrijven kan tot en met maandag 13/11/2023

Voor wie: Voor iedere professionele hulpverlener in de zorg en ondersteuning voor personen met dementie en hun netwerk (medewerkers van woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, (mantelzorg)verenigingen, mutualiteiten, OCMW’s, (huis)artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, apothekers, paramedici, logistieke ondersteuning, gemeentebesturen, eerstelijnszones, …)Thema: Jonge mantelzorgers, al aan gedacht? Waar loop jij tegenaan?