OverlegPlatform Dementie Mechelen 17/11/2016

 1. Het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan werd voorgesteld door de heer Stefaan Berteloot, raadgever Woonzorg bij het Kabinet van minister Jo Vandeurzen.
  1. Het Vlaams Mantelzorgplan werd op 1/7/2016 voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Er werden adviezen opgevraagd bij verschillende partners (o.a. Strategische Adviesraad Welzijn-, Gezondheid-en Gezinsbeleid en patiëntenverenigingen).
  2. Op dit moment wordt bovenstaande feedback verwerkt.
  3. Mogelijkheid tot vraagstelling.
 2. Voorstelling ‘Wijzer in gesprek met mantelzorgers over dementie’ werd toegelicht door Herman Wauters
  In 2016 werd er gewerkt rond het thema: ‘communicatie met de mantelzorger’. De gesprekswijzer ‘in gesprek met mantelzorgers over dementie’ is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen PGN, SEL TOM vzw, deelnemers van het OPD en deelnemers aan de Streekplatformen Boom-LierMechelen.
  De gesprekswijzer kan je op twee manieren lezen:

  1.  Voorzijde: Tips over een goede communicatie tussen de mantelzorger en de professionele hulp-of zorgverlener
  2. Achterzijde: Vragen die kunnen helpen bij een gesprek tussen de professionele hulp-of zorgverlener en de mantelzorger.
 3. Voorstelling aanzet Sociale Kaart Dementie zorgregio Mechelen (Viona Torfs)
  1. Eén van de doelstellingen die omschreven worden in het Transitieplan Dementie is de “realisatie en actualisatie van de sociale kaart m.b.t. dementiekundige basiszorgverleners en referentiepersonen dementie in de zorgregio zodat zorgbegeleiding gefaciliteerd wordt”. De eerste aanzet van de SOKA Dementie Zorgregio Mechelen wordt voorgesteld. Deze kaart wordt ingedeeld volgens de behoeften die een persoon met dementie heeft (cfr. behoeftenkaart Tilburg en Malle-Zoersel). De SOKA dementie wordt in 2017 verder afgewerkt en uitsluitend elektronisch aangeleverd. De focus ligt voornamelijk op belangrijke contactgegevens i.k.v. dementie. In een tweede fase kan er meer uitleg toegevoegd worden per item (vb. ‘Alzheimer assistent’) Meer communicatie hieromtrent volgt.
 4.  Forum nieuwe initiatieven
  1. Project Kyma : voorstelling door Annelies Duthu. Meer informatie zie http://www.kyma.be
  2.  Draaiboek ‘Gespreksgroepen rond verlieservaringen voor familieleden van personen met dementie’: voorstelling door Katy De Clercq. Dit draaiboek is beschikbaar voor wie het wil: opvragen via: katy.de.clercq@imsir.be.
  3.  Initiatief Jongdementie Bonheiden: voorstelling door Karima Lachkar medewerker bij WZC Den Olm.