OverlegPlatform Dementie Mechelen 19/04/16

Er waren 35 aanwezigen. Herman Wauters (dementie-expert, ECD Orion i.s.m. PGN) lichtte het thema toe op basis van literatuur en praktijkervaringen.

Nadien werden de deelnemers opgedeeld in groepen. Binnen elke werkgroep werden volgende vragen besproken: 1. Welke communicatiemiddelen gebruik je om de mantelzorger te bereiken? 2. Gebruik je elektronische toepassingen om de mantelzorger te bereiken? 3. Hoe benader je de mantelzorgers proactief? 4. Bespreek volgende stelling i.k.v. diagnosestelling: “Een aantal hulpverleners binnen de eerstelijnsgezondheidszorg onderschatten het belang van een goede diagnosestelling. Het is vaak complexer dan men verwacht. Daarbij is het verschil in de soorten dementie te weinig gekend.”  5. Wat neem je mee vanuit deze werkgroep naar je organisatie/de werkvloer?

De besluiten van het overleg resulteren in de toekomst in een waaier van tips.

De vergadering werd afgesloten met de voorstelling van enkele interessante nieuwe initiatieven in de zorgregio Mechelen: het Kyma-project – ook in de regio Mechelen-, de wegwijzer ‘Dementievriendelijk Mechelen’, de oprichting van een ontmoetingshuis voor mantelzorgers met hun personen met dementie te Mechelen en het aanbod van het psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’ in het CGG De Pont.