Zorgpad Dementie Bonheiden

Op 1 maart 2013 ging het Zorgpad Dementie Bonheiden van start voor de gemeente Bonheiden / Rijmenam.

Doel van het Zorgpad Dementie Bonheiden is om elke mantelzorger van een persoon met dementie in de gemeente een vaste begeleider aan te beiden die op een professionele deskundige manier de zorg mee helpt regelen. De begeleiding wordt in een eerste fase opgenomen door de coördinator van het zorgpad en vervolgens, na onderling overleg, doorgegeven aan een maatschappelijk werker van het ziekenfonds waarbij de persoon met dementie is aangesloten.

De Zorgpad begeleider engageert zich in een langdurige, persoonlijke relatie en is iemand die begeleidt, die men steeds kan bellen als het nodig is, die creatief meedenkt en de zorg deskundig kan regelen. De begeleider is er niet alleen voor de persoon met dementie maar zeker ook voor de naaste mantelzorgers om te voorkomen dat zij overbelast raken.

Coördinator van het Zorgpad Dementie Bonheiden is Myriam De Kock, maatschappelijk werker van het OCMW Bonheiden en referentiepersoon dementie. Het Zorgpad Dementie is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9u tot 12 u op het nummer 0474 – 65 20 44

Het Zorgpad Dementie Bonheiden is een gezamenlijk initiatief van het OCMW Bonheiden, het WZC Den Olm en het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. Om het Zorgpad te realiseren werd er een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van de initiatiefnemers, de huisartsenkringen, de verschillende ziekenfondsen en het PsychoGeriatrisch Netwerk Dementie.