Documentatiecentrum

We bieden je graag via deze weg toegang tot het Vlaams documentatiecentrum dementie. Via een specifieke bibliotheekapplicatie kan je onze collectie raadplegen en – voor het overgrote deel – uitlenen.

Toegang tot de catalogus van het Vlaams documentatiecentrum dementie is gratis. Het maakt onze collectie in Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent toegankelijk.

Gent
Het documentatiecentrum in Gent is enkel toegankelijk op afspraak (je kan hiervoor paradox@dementie.be). Werken zijn uitleenbaar, ook via verzending via de post.

Antwerpen
Het documentatiecentrum in Antwerpen is enkel toegankelijk op afspraak (je kan hiervoor doc@dementie.be). Publicaties zijn niet uitleenbaar, maar je kan ze wel komen inkijken en eventueel aan kostprijs delen ervan kopiëren. Het Vlaams expertisecentrum dementie vind je in de Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen.

Brugge
Het documentatiecentrum in Brugge is toegankelijk elke dag van 10 – 12 uur en 14 – 17 uur, maar liefst na afspraak (je kan hiervoor fotondoc@dementie.be). Werken zijn uitleenbaar, ook via verzending via de post.

Brussel
Het documentatiecentrum in Brussel is enkel toegankelijk op afspraak (je kan hiervoor broes@dementie.be). Werken zijn uitleenbaar, ook via verzending via de post.

Uitleenvoorwaarden Brugge, Brussel en Gent
Lidgeld: 5 euro per kalenderjaar per locatie is verschuldigd vanaf het moment waarop iets uitgeleend wordt.

Uitleen boeken, beeldmateriaal & spelmateriaal: gratis, 3 weken, kan 1x verlengd worden

Kopieën: 0,10 euro / pagina
Te-laat-geld: 0.50 euro / exemplaar / week
Verzendingskost: posttarieven