Aanbod

Aanbod

 • Informatie

  U kan bij ons terecht voor allerhande informatie omtrent dementie. een uitgebreide bibliotheek met zowel informatieve boeken, romans, tijdschriften, poëzie als DVD’s en video’s zijn voorhanden. Onze bibliotheek is ook online raadpleegbaar via deze site.

 • Vorming

  Op vraag kunnen vormingsinitiatieven voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd of ondersteund. We vinden het belangrijk om vormingen op maat te organiseren zodat we kunnen beantwoorden aan uw specifieke vraag.

 • Projecten

  Lokale partners in de zorgsector vormen een belangrijke schakel in het streven naar onze doelstellingen. Een voorbeeld hiervan zijn de Praatcafés Dementie. Samen met partners trachten we projecten op te starten om de kwaliteit van leven de personen met dementie en hun omgeving te verbeteren. Naast het zelf op zoek gaan naar baanbrekende projecten, kunnen we ook uw project ondersteunen.

 • Samenwerking op Vlaams niveau

  In samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen worden eveneens verschillende initiatieven georganiseerd zoals bv. ‘Impuls dementie’ of  ‘opleiding referentiepersoon dementie’. meer informatie hierover vindt u via de site www.dementie.be.