Provinciaal overleg

Eén keer per jaar komen de beide Oost-Vlaamse Expertisecentra Dementie samen met alle regio’s die een Praatcafé Dementie organiseren. Op het provinciaal overleg worden ervaringen uitgewisseld en wordt de werking van elke praatcafé en de onderlinge samenwerking tussen de partners geëvalueerd.