Provincie

Binnen de provincie is er de samenwerking met ECD Meander, het collega-ECD in Dendermonde. Maar meer nog dan het uitwerken van de gemeenschappelijke doelen en acties op Vlaams niveau, willen ECD Paradox en ECD Meander zoeken naar manieren om hun dagelijkse werking op elkaar af te stemmen.

Vragen kunnen naar elkaar worden doorverwezen en projecten kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk worden uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke uitwerking van de provinciale folder en affichecampagne voor het Praatcafé Dementie, die daarenboven ook ondersteund wordt door de Provincie Oost-Vlaanderen.