Vlaanderen

ECD Paradox maakt deel uit van het samenwerkingsverband ECD Vlaanderen. We vertrekken vanuit een gedeelde missie en gemeenschappelijke doelstellingen. De uitwisseling hieromtrent vormt de basis van onze samenwerking en een garantie voor verdere groei.

Voorbeelden van samenwerking zijn de jaarlijkse Impuls Dementie, de Opleiding tot Referentiepersoon Dementie, een aantal publicaties, de website www.dementie.be, enzovoort.