Studiedag “Ik verveel me” – Betekenisvol doorheen de dag.

STUDIEDAG “Ik verveel mij!”
Betekenisvol doorheen de dag

Maandag 17 oktober 2022 – Nieuwe Melac – Dorpsstraat 31 I Gent

Een animatieve grondhouding is cruciaal als we kwaliteitsvolle zorg willen bieden. Het is een attitude die alle medewerkers in de zorg zouden moeten bezitten. Het is geen exclusiviteit voor het animatieteam, maar een grondhouding over disciplines heen: zorgkundigen, keukenpersoneel, onderhoudspersoneel, paramedici, ,…
Het mooie hierbij is dat ook alle disciplines met de nodige goodwill en aandacht het effectief kunnen! En dit ZONDER extra tijdsinvestering op de werkvloer. Een gedragen animatieve grondhouding staat niet alleen garant voor tevreden bewoners, maar ook voor een tevreden team. Op deze studiedag maak je kennis met tal van experten in de leefwereld van personen met dementie en laat je je inspireren om zelf aan de slag te gaan, vanuit welke discipline dan ook!

PROGRAMMA

09u00: Onthaal
09u30: Verwelkoming en inleiding
09u45: Betekenisvolle activiteiten bij personen met dementie – Elise Cornelis*
10u45: Pauze
11u15: Woonleefsporen – Elke De Proft*
12u15: Speeddate
12u45: Pauze
13u30: Workshop keuze 1**
15u00: Pauze
15u20: Workshop keuze 2**
17u00: Einde studiedag

*Plenaire lezingen:

Betekenisvolle activiteiten bij personen met dementie
Elise Cornelis – Ergotherapeute en lesgever/onderzoeker aan Arteveldehogeschool Gent

Betekenisvolle activiteiten hebben een positieve invloed op fysieke en mentale gezondheid, spelen een belangrijke rol in de ervaren levenskwaliteit en dragen bij tot levenszin. Ze voegen waarde toe aan het dagelijkse leven, ook bij personen met dementie. Net als iedereen, hebben personen met dementie behoefte om activiteiten uit te voeren die ze graag doen en aansluiten bij hun interesses. Desalniettemin blijkt in de dagelijkse praktijk niet altijd eenvoudig om persoonsgericht na te gaan wat die activiteiten zijn en op welke manier activiteiten ook daadwerking betekenisvol kunnen zijn voor de personen met dementie. In deze plenaire lezing staan we stil bij de huidige wetenschappelijke inzichten betreffende betekenisvolle activiteiten voor personen met dementie en zoeken we naar manieren om te weten te komen wat voor een persoon met dementie belangrijk is en hoe je daar als zorgverlener rekening mee kan houden.

Woonleefsporen
Elke De Proft – Sociaal verpleegkundige en docente CVO Groeipunt

Spreek niet meer over ‘de animator’, maar over ‘de begeleider wonen en leven’ …
Spreek niet meer alleen over ‘het zorgplan’, maar ook over het ‘woonleefplan’ …
Dé uitdaging voor de toekomst in de woonzorgcentra is het versterken van een persoonsgerichte cultuur waarin ‘wonen en leven’ een belangrijke plaats krijgt. Werken aan goed wonen en leven moet gedragen worden door een volledig team. Het uitgangspunt hierbij is een ‘6-sporen-woonleefbeleid’ waarin ieder zijn steentje bijdraagt aan het uitbouwen van een warme woonomgeving met aandacht voor het welbevinden van iedere oudere. In deze sessie lichten we het ‘6-sporen-woonleefbeleid’ inhoudelijk toe en prikkelen we de ‘zin naar meer’ aan de hand van enkele mooie praktijkvoorbeelden en tips.

**Workshops ( je kan er twee kiezen):

Tuintherapie, betekenisvolle groenactiviteiten
Moncy Vidal – Ergotherapeute en docente SyntraPXL

Tuintherapie of betekenisvolle groenactiviteiten zijn een vorm van zinvolle dagbesteding met de natuur/tuin als middel om het welzijn te verbeteren. Tijdens deze workshop zal je meer inzicht krijgen in de voordelen en meerwaarde van betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg en specifiek voor mensen met dementie. Je zal ontdekken hoe je zelf kan starten met tuintherapie of betekenisvolle groenactiviteiten , wat deze sessies inhouden en welke activiteiten je het ganse jaar door kan doen.

Spreken met fantasie
Hanne Deneire – Impact Componist

“Spreken met fantasie” laat je kennis maken met de kracht van muziek in de zorg. Niet alleen het effect op de bewoners, maar ook op het zorgteam is bijzonder groot. Muzikaal communiceren met mensen met dementie in een omgeving waar iedereen op zijn manier muziek implementeert en waar positief, creatief en met respect voor elkaar en de bewoners wordt omgegaan. Spreken met fantasie” is een bron van inspiratie voor mensen in de zorg, mantelzorgers en het woonzorgbeleid. Muziek op de werkvloer verandert je leven op verschillende niveaus en zorgt voor verbinding met elkaar.

Zinvolle omgang met emoties
Lara Debeuf – Founding mother – Coördinator Demiclowns vzw

‘Zinvolheid aan den lijve ervaren met de Demiclown’
In deze workshop geeft Demiclowns vzw inzicht in hun innovatieve methodiek met als doel: personen met dementie terug rollen te laten opnemen die verloren zijn gegaan. Je maakt op een creatieve manier kennis met de methodiek en visie.

Petites histoires
Christian Verelst en Annelien Van Gansbeke – Expertisecentrum Dementie Paradox

Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal. Het vertegenwoordigt de subjectieve kant en brengt de beleving tot leven: de emoties die gekoppeld zijn aan belangrijke gebeurtenissen, de verbanden die gelegd worden tussen feiten en gebeurtenissen, … Het mooie aan een levensverhaal is dat het niet het volledige leven in kaart moet brengen, maar vooral zal focussen op hetgeen wat de persoon echt belangrijk vindt. Het gebruik van levensverhalen in de zorg kan een hulpmiddel zijn voor authentiek contact, maar hoe maken we dit kenbaar in het team en hoe krijgen we het team enthousiast voor het gebruik ervan? In de workshop krijg je praktische tips, brainstormen we over implementatiemethodieken en wisselen we good practices uit met elkaar.

KOSTPRIJS

120 euro, inclusief vormingsattest.

Korting op de inschrijvingsprijs:
deze studiedag wil een animatieve grondhouding over disciplines heen stimuleren. Kom jij met 2 personen van jouw organisatie waarvan min. 1 persoon werkzaam is in de ‘zorg’ (zorgkundige, verpleegkundige, logistiek, onderhoud), dan belonen we dat met een mooie korting van 10 euro per persoon. Inschrijven in duo’s is dus de boodschap!

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via deze link

UITNODIGING

Bekijken en download de uitnodigingen: