Themavorming

Voorbeelden van thema’s waar wij vorming rond geven hebben:

 • Het ziektebeeld
 • De belevingswereld van iemand met dementie
 • Communicatie
 • Belevingsgerichte omgang
 • Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
 • Maaltijdgebeuren
 • seksualiteit en intimiteit
 • Zinvolle dagbesteding
 • Animatieve grondhouding
 • Zorgen voor jezelf (als professionele hulpverlener in de zorg voor personen met dementie)
 • Mogelijkheden in de thuiszorg
 • Ethische aspecten in de zorg