Themavorming

Vormingen rond een specifiek thema zijn bedoeld voor een publiek dat in de familie of op professioneel vlak (dagdagelijks) geconfronteerd wordt met dementie. Eén aspect van (de zorg voor) dementie wordt nader bekeken.

Voorbeelden van thema’s waar wij vorming rond geven hebben:

  • Het ziektebeeld
  • De belevingswereld van iemand met dementie
  • Communicatie
  • Belevingsgerichte omgang
  • Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
  • Voedingsproblematiek
  • Mogelijkheden in de thuiszorg
  • Ethische aspecten in de zorg
  • Rouw- en verliesverwerking bij familie