Vermissingsfiche zit standaard in Gele Doos

Ringboekje

De Gele Doos bevat een ringboekje, een vermissingsfiche, een pochette en een stickervel. In het ringboekje noteert de 80-plusser belangrijke persoonlijke, medische en contactgegevens. De Gele Doos wordt bewaard in de koelkast.

Vermissingsfiche

De 14 lokale besturen kozen er ook voor om een vermissingsfiche aan de Gele Doos toe te voegen. Die kan deels vooraf ingevuld worden, vb. naam, GSM-nummer, adres ouderlijke woonst,… De fiche heeft ook een aantal rode kaders die bij een concrete vermissing én na zoektocht naar de persoon ingevuld worden. Door zo’n – deels – ingevulde vermissingsfiche aan de Gele Doos toe te voegen, winnen de hulpdiensten bij een vermissing kostbare tijd.

De vermissingsfiche is gebaseerd op de vermissingsfiche die de West-Vlaamse expertisecentra Foton en Sophia al gebruikten.

Plak de sticker

Het ringboekje en de vermissingsfiche zitten in de pochette. Ook andere documenten, zoals een samenvatting van het medisch dossier of een wilsbeschikking, kunnen hieraan toegevoegd worden. Het stickervel bevat twee stickers. De blauwe sticker wordt op een zichtbare plaats op de achterkant van de voordeur geplakt. Bij een interventie weten hulpverleners zo dat er een Gele Doos aanwezig is. Op een tweede sticker staan belangrijke telefoonnummers.

Op (koelkastbestendig) papier

Zowel het ringboekje, de vermissingsfiche als de pochette is gemaakt uit koelkastbestendig papier. Zo hebben de documenten niet te lijden onder de omstandigheden in de koelkast. Met de Gele Doos werd ook gekozen voor informatiedeling op papier. Zo vind men in het ringboekje meteen heel wat noodcontacten, zoals gegevens van familieleden, de huisarts,… De Gele Doos biedt hierop een antwoord.