Het brein in reset: symposium 15/03

Wie dementie heeft, blijft in de eerste plaats een mens: iemand met een unieke persoonlijkheid, levensgeschiedenis, met waarden, verlangens en dromen. Als thuiszorgvoorziening, woonzorgcentrum, ziekenhuis, … begeleid je mensen in hun zorgproces.

Je gaat samen met hen in overleg naar wat betekenisvol is en wat de best passende zorg, ondersteuning en woonomgeving is. Je focus ligt hierbij op kwaliteit van leven, wonen en zorg voor zowel de persoon met dementie en zijn naasten.

Maar wat is nu goede zorg voor iemand met dementie? En hoe breng je dit in de praktijk?

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een referentiekader uit over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het werk inspireert thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning.
 

Symposium

Howest stelde tijdens de Week van de Zorg in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het referentiekader voor.  Er werden inspirerende praktijken aangeboden i.s.m. de regionale expertisecentra dementie Sophia en Foton.

Vanuit het Kennispunt Morele Veerkracht gaven wij bovendien handvaten aan om het groeiproces naar morele veerkracht te ondersteunen.