‘Ik zal je altijd horen’ – Avelgem

De Stem van ons Geheugen selecteerde 4 uiteenlopende pilootprojecten rond het zingen met thuiswonende mensen met dementie! Van januari 2019 tot december 2020 zullen deze pilootprojecten via individuele coaching, gezamenlijke intervisiemomenten en expertenoverleg de basis leggen voor een innovatieve aanpak in heel Vlaanderen. De doelstelling is om op een creatieve manier het isolement te doorbreken en maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers samen doen zingen. Dat is de doelstelling van dit project. Want samen zingen maakt mensen met dementie ‘wakker’, actiever en opener en appelleert op een positieve manier aan hun vermogens. 

De verwachte stijging van het aantal mensen met dementie in Vlaanderen stelt ons enkele maatschappelijke uitdagingen en daarom is het broodnodig om in te zetten op deze projecten. Dementie belichten en vooral ook verlichten, wordt daarom een aandachtspunt voor de komende generaties. Dit doen we via muziek, want zoals weerman Frank Deboosere, peter van dit project, verwoordt: ‘muziek is een fantastische taal waarmee we mensen heel lang kunnen blijven bereiken.’ 

In het nieuwe project slaan Koor&Stem, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, WZC Den Olm, VSPW Mol en Cera met de steun van de Vlaamse Overheid de brug tussen thuiszorg, cultuur en onderwijs. Ze onderzoeken hoe thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers de waardevolle effecten van samen zingen kunnen ervaren. Want samen zingen, verbindt. 

Concreet krijgen 4 pilootorganisaties gedurende 2 jaar steun in de verdere uitbouw van hun innovatieve project.

Voor West-Vlaanderen gaat dit om WZC Sint Vincentius te Avelgem. Zij vertrekken vanuit een helpende visie en trachten een brede zorg aan te bieden. Hierbij focussen ze zowel op mensen met dementie als mantelzorgers en familieleden. Ze ondersteunen verschillende zorginitiatieven om een persoonlijke aanpak te kunnen garanderen. Hierbij dragen ze eerbied voor alle personen met dementie en hun mantelzorgers hoog in het vaandel. 

Meer info? Neem contact op met Mevr. Lien Ysebaert via l.ysebaert@sintvincentiusavelgem.be