Opstart Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale dementie

De Alzheimer Liga Vlaanderen organiseerde i.s.m. een aantal partners op 30 maart 2018 te Herentals een Vlaams symposium jongdementie: frontotemporale dementie (FTD). Tijdens het Vlaams symposium jongdementie was er een eerste ontmoetingsgroep voor familieleden en mantelzorgers van personen met FTD. Meer dan 30 personen schreven zich daarvoor in en gaven aan dat ze graag opnieuw in zo’n groep opnieuw willen samenkomen. Omdat de problematiek van een persoon met FTD heel specifiek is en de mantelzorgers ook nood hebben aan een luisterend oor en uitwisseling van ervaringen, start er in februari 2019 een Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale Dementie. Familieleden en mantelzorgers van personen met FTD komen samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorgen met lotgenoten.

Voor meer info, klik hier