Extra nieuwsbrief

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Save the date: studiedag hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij dementie

Foto: Leo De Bock

Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen kunnen de kwaliteit van leven van personen met dementie en hun mantelzorgers vergroten, maar zijn nog onvoldoende gekend. Daarom organiseren we op dinsdag 19 november 2019 in Kortrijk een studiedag over dit thema.

Noteer alvast de datum, meer info volgt later.

Een initiatief van:

In nauwe samenwerking met: 

 

Verteltas dementie voor gebruik op school en thuis

Inzetten op positieve realistische beeldvorming rond dementie begint vroeg

Daarom herwerkten de beide West-Vlaamse regionale expertisecentra dementie (ECD) de verteltas dementie voor het onderwijs.

Deze verteltas bevat een gevarieerd aanbod van spelmateriaal, leesboeken, achtergrondinformatie rond het thema dementie.

Het materiaal is afgestemd op leerlingen van het 3e tem 6e leerjaar. De tas kan gebruikt worden in de klas en kan eveneens mee naar huis genomen worden om daar samen met ouders of grootouders rond te werken.

ECD Sophia en ECD Foton benadrukken met dit initiatief de noodzaak om de brede bevolking te sensibiliseren rond de thematiek dementie. Vaak krijgen kinderen ook met dementie te maken in eigen familie of bij buren of kennissen. Door hen correcte info aan te bieden en hen op een speelse manier te leren hoe ze op een respectvolle wijze met mensen met dementie kunnen omgaan, wordt daar al de basis gelegd voor een dementievriendelijke woon-en leefomgeving.

Gelijktijdig worden de leerkrachten, pedagogisch begeleiders, ouders en grootouders mee betrokken in deze positieve beweging.

De verteltas kwam oorspronkelijk tot stand n.a.v. de Werelddag dementie die op 21 september 2017 plaatsvond in Roeselare. Het was een initiatief van o.a. ECD Sophia en ECD Foton, Zorgbedrijf Roeselare, Alzheimerliga Vlaanderen, kenniscentrum ARhus, hogeschool Vives, stad Roeselare, VISO campus Polenplein en verschillende woonzorgcentra.

Op basis van feedback kozen de ECD’s Sophia en Foton ervoor deze tas te herwerken en ze breed aan de scholen ter beschikking te stellen. Deze realisatie werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van S-Sport // Recreas en de inzet van de bezoekers van het atelier Den Achtkanter te Kortrijk.

De verteltas kan aangekocht worden aan de prijs van € 75 of kan ontleend worden bij ECD Sophia en ECD Foton.

Specifieke opleiding vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie 

De regionale expertisecentra dementie Sophia en Foton organiseren samen met de palliatieve netwerken West-Vlaanderen een opleidingsreeks vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie. Deze reeks omvat 3 lesdagen in oktober en een terugkommoment in februari.

Voor meer info en inschrijven: klik hier.  Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers. 

< boven > < venster sluiten >