Extra Nieuwsbrief ECD Sophia

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

 

banner20161221_sddementie

 

122.000 mensen in Vlaanderen hebben een of andere vorm van dementie en hun aantal zal de komende jaren stijgen tot 163.000 in 2030 en maar liefst 250.000 in 2060. Daartegenover staat een vermindering van de beschikbare mantelzorg door de vergrijzing van de samenleving. Dat betekent dus een hele uitdaging!

Wanneer door dementie de oriëntatie vermindert kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt. Daarom wordt ook het maatschappelijk veiligheidsnetwerk en de rol van de politie alsmaar belangrijker. Want mensen met dementie zijn kwetsbaar. Met andere woorden, de politie moet dus ook stilstaan bij de gevolgen van dementie. Politiemensen moeten gevormd worden vanuit een persoonsgerichte blik op dementie: de behoefte aan veiligheid en geborgenheid op een realistische wijze kaderen binnen het perspectief van een zorgzaam beleid.

Wanneer het misgaat, moeten personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen rekenen op een snelle interventie, een begripsvolle houding aan hulpverleners en een behouden thuiskomst. De studiedag ‘Zekerheid voor personen met dementie’ geeft iedereen binnen het politiekorps een leidraad om te werken aan een efficiënt dementiebeleid. De studiedag schetst de evolutie van vermissingen in Vlaanderen. Daarnaast krijg je op een overzichtelijke manier mee welke de uitdagingen zijn voor politie en zorgverstrekkers. Hierbij krijg je goede praktijken en tips om deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Deze studiedag past binnen de uitvoering van het Vlaams Dementieplan.

 

Programma

9u30-10u00:

Onthaal met koffie

10u00-10u15:

Inleiding door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

10u15-10u45:

Vermissingen in Vlaanderen: presentatie van de nieuwe cijfers. Wat zijn de uitdagingen? Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen.

10u45-11u15:

Zekerheid voor personen met dementie: hoe politie kan helpen, Patrick Crabbé, hoofdinspecteur van politiezone HEKLA o.r.

11u15-11u45:

Goede praktijken:

  • De residentiële sector, Lévi Verbrugghe, WZC De Pottelberg Kortrijk

  • Thuiszorgverantwoordelijken, Familiezorg West-Vlaanderen, Emma Delanoeye/Claire Meire

11u45-12u15:

Levenslang leren ook een uitdaging voor de lokale politie en de politiescholen, Steve Margodt, Opleidingsdirecteur WPS

12u15-12u30:

Federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon

12u30-13u30:

Broodjeslunch en persmoment

 

Praktisch

Voor medewerkers van politie, hogescholen, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, ouderenzorg, thuiszorg, ziekenhuizen en politiescholen.

Op dinsdag 21 februari 2017 van 10u00 tot 13u00.

In het CC Casino, Zeedijk 150, 8370 Blankenberge.

Prijs: 59 euro, incl. btw, lunch en de pocket ‘Zekerheid voor mensen met dementie. Hoe politie kan helpen’.

 

Inschrijven

U kan zich inschrijven via de website.

 

 

Het Sophia-team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

 

< boven > < venster sluiten >