Realisaties

 

Onderstaande realisaties zijn in ECD Sophia verkrijgbaar.

Magazine ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt.’

In dit magazine vind je tal van informatie over dementie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening. En ook: het aanbod binnen de eigen gemeente of stad. 

Wens je een exemplaar of een kleine hoeveelheid (aan 1 euro per ex.)? Vraag het na bij ECD Sophia (sophia@dementie.be).  

De verteltas dementie is een laagdrempelig pakket om kinderen van het lager onderwijs kennen te laten maken met het thema dementie. 

Lees verder

 

 

ECD Sophia stelde een hulpmiddelenkoffer samen om mantelzorgers en zorgverleners te informeren over bestaande dementie-specifieke hulpmiddelen. 

Lees verder

 

Eerste Hulp Bij Jongdementie- rugzak

ECD Sophia bundelde heel wat materialen over dementie op jonge leeftijd. Een rugzak gevuld met boeken, dvd’s, brochures en andere informatie over jongdementie kan in één geheel ontleend worden. Ook leerkrachten kunnen het thema jongdementie bespreekbaar maken in de klas aangezien enkele boeken en beeldmateriaal geschikt zijn voor kinderen.

Interesse? Neem contact met ons op via sophia@dementie.be of 056/32 10 75. 

 

Ervaringsgerichte toolbox dementie

De toolbox dementie werd ontwikkeld door PXL Hogeschool om (toekomstige) zorgprofessionals en mantelzorgers de nodige kennis en inzichten te geven over het functioneren van een persoon met dementie in het dagelijkse leven. De aangeboden toolbox werkt ervaringsgericht.

De toolbox dementie bestaat uit 2 onderdelen: het ervaringsgericht parcours op zich met de meest voorkomende symptomen van dementie (o.a. agnosie, afasie, apraxie, geheugenproblemen, desoriëntatie in tijd) en een nabespreking.

Interesse? Neem contact met ons op via sophia@dementie.be of 056/32.10.75.

brochure politie

De publicatie ‘Zekerheid voor mensen met dementie. Hoe politie en zorg elkaar kunnen helpen.’ is gegroeid vanuit het vermissingsproject. Deze brochure geeft iedereen binnen het politiekorps een leidraad om te werken aan een efficiënt dementievriendelijk beleid. Medeauteur van deze uitgave is medewerker Ilse Masselis.

Lees verder 

 

4

De dementiewijzer is een waaier vol communicatietips en nuttige adressen waar je terecht kan met allerhande vragen.

Lees verder

 

img_1966-00000002

Het magazine ‘deMENSie’ is voor al wie van dichtbij of veraf te maken heeft met dementie. Mensen die vaak de behoefte hebben om hun verhaal te vertellen. In dit magazine werden een aantal verhalen gebundeld en wordt er werk gemaakt van manieren om de zorg te verbeteren voor mensen met dementie en hun omgeving. Zo werken we samen aan de sociale benadering van dementie.

Lees verder

 

handboek

 

Artikel: Project ter opstart van ‘Dementia Care Mapping’ binnen een residentiële voorziening. (2016) Stephanie Vanden Berghe en Charlotte Cool.

In: Dementie: van begrijpen naar begeleiden: handboek voor referentiepersonen dementie en andere betrokkenen. Miranda Vermeiren (red.). Brussel: Politea, afl 10, nov 2016.

 

220x330_2015 cover langer thuis met dementie 1771px

 

In Vlaanderen hebben ongeveer 116.000 mensen dementie. Daarvan woont naar schatting 70% thuis. Daar zo lang mogelijk blijven is de wens van velen. Het Vlaamse beleid zet daar ook op in. Maar zelfstandig thuis wonen is voor personen met dementie niet altijd vanzelfsprekend. In dit boek staan de verschillende manieren centraal waarop we hen kunnen ondersteunen.

Lees verder

vzp

 

Het project vroegtijdige zorgplanning Midden West-Vlaanderen resulteerde in een brochure waar je meer informatie kunt vinden over het waarom van vroegtijdige zorgplanning bij dementie en tips voor het VZP-gesprek ( de voorbereiding, tijdens het gesprek en de nazorg).

Lees verder

wegwijs

Een praktische gids voor personen met jongdementie, familie en hulpverleners. Medeauteur van deze uitgave is voormalig medewerker An Lootens. Dit is het eerste Nederlandstalige boek over dementie op jonge leeftijd.

Ondertussen werd een recenter boek geschreven, met name ‘Dementie op jonge leeftijd’ (auteurs Annemie Janssens & Marjolein De Vugt).

Lees verder